Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Perfluorované látky v prostředí do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Perfluorované látky v prostředí

Vydáno: 30.8.2008
Tisk článku
Podle stanoviska EFSA není výskyt perfluoroctansulfonátů v potravinách významný – s výjimkou ryb. Je však nutné další sledování.
V souvislosti se snahou omezování škodlivých látek v prostředí se odborná skupina pro kontaminanty úřadu EFSA zabývala problematikou PFOA a PFOS (kyselina perfluoroktanová a perfluoroctansulfonáty), které patří mezi perzistentní chemické látky, jejichž výskyt v potravinách není dostatečně zmapován. Podle dosavadních informací jsou hlavním zdrojem v lidské stravě ryby, protože tyto látky jsou v nich akumulovány.
Do prostředí se dostávají v souvislosti s řadou aplikací. Jsou součástí prostředků na ošetření povrchu koberců proti vodě a špíně, součástí povrchové úpravy výrobků z papíru a součástí hasicích pěn.
Podle odborníků je nepravděpodobné, že by expozice v Evropě vyvolávala u lidí nežádoucí efekty, ale při extrémní konzumaci ryb by mohl být překročen tolerovatelný denní příjem (TDI = 150 ng PFOS /kg tělesné hmotnosti, den,  resp. 1500 ng PFOA /kg tělesné hmotnosti, den). Vysoké dávky mohou poškodit játra, způsobit vývojové a reprodukční poruchy a u laboratorních zvířat byl pozorován kancerogenní potenciál.
Pro vyhodnocení expozice však je nutné shromažďovat údaje o výskytu těchto látek i v dalších potravinách a krmivech.

EFSA opinion on two environmental pollutants (July 2008)
Další informace:
Směrnice 2006/122/ES kterou se mění směrnice 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain (EFSA-Q-2004-163)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021