Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pěstování geneticky modifikovaných plodin v USA nadále stoupá do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Pěstování geneticky modifikovaných plodin v USA nadále stoupá

Vydáno: 2.4.2009
Tisk článku
V roce 2008 pěstovali američtí zemědělci geneticky modifikované plodiny na ploše zhruba 60 milionů hektarů.
Podle údajů oficiální agrární statistiky ministerstva zemědělství USDA američtí zemědělci pěstovali v minulém roce geneticky modifikované plodiny na ploše zhruba 60 milionů hektarů. Podíl z celkových pěstitelských ploch tak stoupl o deset procent. GM kukuřice a GM sója jsou s plochou 28,2 a 27,7 milionů hektarů nejvýznamnějšími GM plodinami. Od běžných odrůd se liší rezistencí vůči herbicidům a škodlivému hmyzu nebo kombinací obou vlastností.
Vysoký podíl GM rostlin
U kukuřice se podíl GM odrůd zvýšil ze 72 na 80 procent. U sóji se GM odrůdy již plošně prosadily; jejich podíl vzrostl z 91 na 92 procent. Naopak u bavlny podíl GM odrůd poklesl o jedno procento; s 86 procenty se však pohybuje na vysoké úrovni. V roce 2008 se také poprvé na 250 000 hektarech pěstovala GM cukrovka německé šlechtitelské firmy KWS. To odpovídá přibližně polovině celkových pěstitelských ploch cukrovky v USA.
Tolerance vůči herbicidům a rezistence vůči hmyzu
GM rostliny pěstované v USA jsou rezistentní buď vůči herbicidům nebo vůči škodlivému hmyzu anebo disponují oběma vlastnostmi. Tato kombinace tolerance vůči herbicidům a rezistence vůči hmyzu se nazývá „stacked genes“. Použití odrůd kukuřice s kombinovanou rezistencí stouplo z 28 procent pěstitelských ploch v roce 2007 na 40 procent v roce 2008. Podíl Bt-odrůd, které jsou rezistentní vůči zavíječi kukuřičnému a částečně i vůči bázlivci kukuřičnému, se oproti tomu snižuje, stejně jako podíl odrůd tolerantních výhradně vůči herbicidům. Také u geneticky modifikované bavlny získává kombinovaná rezistence na významu. V USA pěstovaná geneticky modifikovaná sója a cukrovka jsou oproti tomu výhradně tolerantní vůči herbicidům.
http://www.profil.iva.de/html/text.php?id=848&rubid=
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021