Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek PK ČR pořádá cyklus seminářů na téma potravinové právo do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

PK ČR pořádá cyklus seminářů na téma potravinové právo

Vydáno: 6.3.2014
Tisk článku
Autor: PK ČR
PK ČR pořádá seminář "Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků".

PK ČR pořádá cyklus informačních seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl při výběru ze širokého spektra výrobků tzv. kvalifikovaně rozhodnout. V dobách přísné regulace se potraviny vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže nebylo nutné složité označování a spotřebitel nemohl, ba ani nemusel vybírat. Vstupem České republiky do Evropské unie se situace podstatně změnila a situace je v oblasti výběru mezi výrobky náročnější nejen pro spotřebitele, ale zejména pro výrobce. Evropské potravinové právo pomalu opouští právní úpravu pomocí směrnic a k zajištění svého základního cíle – bezpečnosti potravin – přechází k regulaci v jednotlivých členských státech přímo použitelnými nařízeními. Jedním z posledních je např. nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Cílem semináře je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků a dalších zájmových skupin s novinkami v oblasti evropského potravinového práva. Dále pak s přístupem dozorových orgánů ke kontrole, protože i ony čelí nárokům na ně kladeným v souvislosti s kontrolou povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků. Velmi diskutovaným tématem v souvislosti se změnami v evropské legislativě je i novela zákona o potravinách, jíž bude věnována v rámci akce nemalá pozornost.

Místa a termíny konání:
- Praha - 21.3.2014
- České Budějovice - 25.3.2014
- Ústí nad Labem - 26.3.2014
- Plzeň - 28.2014
- Brno - 1.4.2014
- Ostrava - 2.4.2014
- Liberec - 9.4.2014
- Jihlava - 16.4.2014
- Pardubice - 17.4.2014

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Registrace na adrese: stolcova@foodnet.cz.Zdroj:  PK ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021