Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Plán na snížení spotřeby antibiotik do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Plán na snížení spotřeby antibiotik

Vydáno: 13.12.2010
Tisk článku
V Nizozemsku by měla podle plánu ministerstva zemědělství a zdravotnictví poklesnout spotřeba antibiotik v živočišné výrobě o polovinu.
  Den Haag (aho) – Podle plánu nizozemského ministerstva zemědělství a zdravotnictví by měla díky celému balíku opatření drasticky poklesnout spotřeba antibiotik v živočišné výrobě.
Jádrem plánu je centrální registrace aplikace antibiotik v databance Vetcis. Její instalování by mělo umožnit porovnávání spotřeby antibiotik u jednotlivých veterinárních lékařů. Současně by měl dnem 1. ledna 2011 zahájit svoji činnost Veterinární úřad (SDA), založený jako nezávislá nadace. Na základě získaných informací by měli být detekováni veterinární lékaři, kteří předepisují nadprůměrné množství antibiotik a také vyvinuty spotřebitelské normy. SDA by měl pravidelně zpětně informovat vládu o úspěšnosti přijatých opatření. Přistoupení k systému je pro veterinární lékaře „dobrovolné“. Ti z lékařů, kteří se do systému nezapojí, musejí počítat s výrazným nárůstem počtu kontrol, které provádí nizozemský Úřad pro bezpečnost potravin (nVWA).
 
Stejně tak by se mělo zpřísnit používání tzv. rezervních antibiotik (cefalosporiny třetí a čtvrté generace a fluorchinolony). Preventivní nasazování antibiotik by mělo odpadnout úplně. Celkově by měla všechna plánovaná opatření vést k poklesu spotřeby antibiotik na hranici, která byla před rokem 1999, což by znamenalo redukci o celých 50 procent.
 
V intencích vytčeného směru by měly být i postihy zemědělců, u jejichž zvířat bude prokázáno překročení povolené limitní hodnoty reziduí antibiotik, významně tvrdší. Reklama na antibiotika v časopisech bude znatelně reglementována (upravena podle souboru předpisů). Představitelé ministerstva zemědělství a zdravotnictví doufají, že se podaří změnit celkový postoj zemědělců a veterinářů k používání antibiotik.
 
Obě ministerstva by chtěla podle vlastního vyjádření prostřednictvím těchto opatření znovuobnovit důvěru nizozemské společnosti v domácí živočišnou výrobu.
 
Podobné zpřísnění v oblasti používání antibiotik bylo zavedeno i v Dánsku.
 
Niederlande: Antibiotikaeinsatz bei Tieren soll um 50% reduziert werden
[2010-12-13], www.animal-health-online.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021