Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Plán témat řešených v Codex Alimentarius v r. 2008 do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

Plán témat řešených v Codex Alimentarius v r. 2008

Vydáno: 17.4.2008
Tisk článku
Delegace USA podporuje kódy pro praxi pro snížení akrylamidu, 3MCPD, aflatoxinů v sušených fíkách, ochratoxinu A v kávě či kakau a také stanovení maximálních limitů pro tyto kontaminanty.
Delegace USA přišla na jednání kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách - CCCF (Codex Committee on Contaminants in Food) začátkem dubna 2008 v Haagu se snahou posunout kupředu (na stupeň 5) návrh kódu pro praxi pro snížení akrylamidu – zatím byl vrácen na stupeň 2 osmistupňového schvalovacího procesu CA. K schválení by mohlo dojít v r. 2009.
Dalším závažným tématem je stanovení maximálních limitů pro aflatoxiny v mandlích, lískových oříšcích a pistáciích určené k přímé konzumaci. USA doporučuje pro celkové aflatoxiny hodnotu 15 μg/kg; záleží však na velikosti vzorku (USA doporučuje 20 – 30 kg, zatímco EU používá tři jiné velikosti).
Delegace USA dále podporuje tyto záležitosti:
-         přezkoumání nedávno zveřejněného revidovaného návrhu preambule k Všeobecné normě pro kontaminanty a toxiny (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food),
-         stanovení maximálního limitu 0,4 mg/kg pro 3MCPD v tekutých omáčkách obsahujících rostlinné bílkoviny vyrobené kyselou hydrolýzou (acid HVPs),
-         konečné přijetí kódu pro praxi pro snížení 3MCPD při výrobě acid HVPs,
-         nepřijetí kódu pro praxi pro snižování kontaminace potravin polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH) při uzení a sušení,
-         přijetí maximálního limitu 5 mg/kg pro ochratoxin A v pšenici, ječmenu a žitě,
-         přijetí maximálního limitu 50 mg/kg pro celkové aflatoxiny v mandlích, lískových oříšcích a pistáciích určených k dalšímu zpracování,
-         závěry pracovního dokumentu ohledně maximální kontaminace aflatoxinů 20 mg/kg pro loupané brazilské ořechy,
-         kód pro praxi navržený Tureckem kvůli snížení kontaminace sušených fíků aflatoxiny,
-         započetí s pracemi na kódu pro praxi pro prevenci a snížení kontaminace kávy ochratoxinem A,
-         diskusní dokument Ghany týkající se nedostatku údajů pro zpracování kódu pro praxi pro prevenci a snížení kontaminace kakaa ochratoxinem A.
EU Food Law, 2008, č. 338, s. 38
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018