Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Platforma pro uvážlivý rozvoj nanotechnologií do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Aktuality > Aktuality

Platforma pro uvážlivý rozvoj nanotechnologií

Vydáno: 7.10.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
V rámci projektu FramingNano (7.RP EU) vědci vytvořili platformu pro regulaci a kontrolu nanověd a nanotechnologií.
Nanovědy a nanotechnologie (NS&T) disponují potenciálem transformovat náš život mnohem dramatičtěji než všechny ostatní technologie v historii. Nicméně je nutné si uvědomovat všechny potenciální škodlivé účinky, které by mohly vyplynout z jejich použití.
Posuzování rizik vyplývajících z nanotechnologií vyžaduje nový, multidimenzionální přístup s cílem poskytnout jasnou představu spletitých faktorů a usnadnit diskusi mezi zúčastněnými stranami. Tento problém byl řešen v rámci projektu FramingNano[1], v jehož rámci vědci vyvinuli model řízení na základě sociálních, politických a technických kritérií. Výsledná platforma FramingNano Governance Platform (GP) může poskytnout vodítka pro regulaci a kontrolu, zapojení zúčastněných stran a dalších důležitých otázek. Projekt byl financovaný z EU jako součást sedmého rámcového programu (specifický program Kapacity, téma Věda ve společnosti).
Partneři projektu vytvořili webové stránky a informační bulletin věnovaný problematice odpovědného rozvoje NS&T. Další výstupy zahrnují zprávy o regulaci a řízení NS&T, průzkum identifikace zainteresovaných stran v EU a sérii konzultací a workshopů. Internetové stránky, informační bulletiny a workshopy mohou být využity k šíření plánu řízení a determinovat reakce a názory zainteresovaných stran.
Navrhovaný model řízení je založen na permanentním panelu expertů reprezentujících zúčastněné strany a rozhodovacím orgánu, který je složen ze zástupců institucí a příslušných orgánů, které se zabývají otázkami regulace v různých oblastech ovlivněných NS&T. Prokázalo se, že model poskytuje efektivní přístup při řešení problémů vyplývajících z výzkumu NS&T. Jednotlivé členské státy EU si mohou model přizpůsobit podle vlastních kulturních, právních a regulačních požadavků.
FramigNano projekt používá k podpoře vícestranného dialogu zúčastněných stran na téma NS&T komplexní přístup. Výsledná platforma se ukázala jako velmi úspěšná pro řešení současných i budoucích výzev, kterým čelí kontrola NS&T. Model řízení vyvinutý FramingNano také pomůže poskytnout cennou hnací sílu pro ekonomický růst EU a prospět společnosti jako celku.
 
Platform for responsible development of nanotechnology
http://cordis.europa.eu/marketplace
http://www.framingnano.eu/
 


[1]  International multi-stakeholder dialogue platform framing the responsible development of nanosciences and nanotechnologies (NS&T).
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021