Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Platné znění nařízení ES pro prevenci, kontrolu a likvidaci TSE do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Platné znění nařízení ES pro prevenci, kontrolu a likvidaci TSE

Vydáno: 9.7.2008
Tisk článku
Konsolidovaná verze nařízení 999/2001/ES - naposledy změněného nařízením 357/2008/ES.
Základní nařízení pro zajištění ochrany před TSE – nařízení 999/2001/ES - o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií bylo mnohokrát změněno, a vzhledem k tomu, že je důležité mít k dispozici jeho platnou verzi, bývá zveřejňováno jeho platné znění. Poslední konsolidované znění bylo v Úředním věstníku ES zveřejněno v květnu 2008 po vydání posledního změnového nařízení 357/2008 ze dne 22. dubna 2008.
 
Přestože Komise se přiklání k názoru, že je čas k ukončení některých omezení, nedošlo zatím k povolení přídavku sprejově sušené krve od zdravého hovězího dobytka do rybí moučky. I když podle Evropské asociace zpracovatelů živočišných bílkovin je riziko TSE z hovězí krve zanedbatelné, podle stanoviska úřadu EFSA z prosince 2007 „Question No EFSA-Q-2007-105“ (Transmissible Spongiform Encephalopathy  risk assessment of the use of bovine spray dried red cells in feeds for fish, in consideration of a report produced by the European Animal Protein Association) se jedná o přehnaný optimismus, a navíc hovězí krev nelze připustit i proto, že by pak, nebylo by zjistitelné přimíchání jiných zakázaných hovězích vedlejších produktů.
 
Struktura nařízení 999/2001/ES (konsolidovaný text v příloze)
KAPITOLA I: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
KAPITOLA II: STANOVENÍ STATUSU BSE
KAPITOLA III: PREVENCE TSE
KAPITOLA IV: KONTROLA A ERADIKACE TSE
KAPITOLA V: UVÁDĚNÍ NA TRH A VÝVOZ
KAPITOLA VI: REFERENČNÍ LABORATOŘE, ODBĚR VZORKŮ, TESTOVÁNÍ
A KONTROLY
KAPITOLA VII: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
PŘÍLOHA I: ZVLÁŠTNÍ DEFINICE (dle nařízení 1774/2002 a další)
PŘÍLOHA II: STANOVENÍ STATUSU BSE (kritéria, analýza rizik, různá míra rizika v různých zemích aj.)
PŘÍLOHA III: SYSTÉM DOHLEDU (podle druhů zvířat)
PŘÍLOHA IV: KRMIVA (včetně zákazu krevních produktů do krmiv farmových zvířat, zákazu veškerých živočišných bílkovin – i rybí moučky - do krmiv přežvýkavců)
PŘÍLOHA V: SPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL
PŘÍLOHA VI: PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU ZÍSKANÉ Z MATERIÁLU
Z PŘEŽVÝKAVCŮ NEBO OBSAHUJÍCÍ TENTO MATERIÁL, JAK JE
UVEDENO V ČL. 9 ODST. 1
PŘÍLOHA VIII:
UVÁDĚNÍ NA TRH A VÝVOZ
PŘÍLOHA IX: DOVOZ ŽIVÝCH ZVÍŘAT, EMBRYÍ, VAJÍČEK A PRODUKTŮ
ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO SPOLEČENSTVÍ
PŘÍLOHA X: REFERENČNÍ LABORATOŘE, ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ
METODY ANALÝZY
EU Food Law , 2008, č. 329
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021