Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Plochy GMO nadále stoupají do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Plochy GMO nadále stoupají

Vydáno: 5.5.2010
Tisk článku
V roce 2009 plochy geneticky modifikovaných rostlin celosvětově vzrostly o sedm procent na nynějších 134 milionů hektarů.
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin nadále stoupá. V roce 2009 plochy celosvětově vzrostly o sedm procent na nynějších 134 milionů hektarů. Výrazný vzestup ploch zaznamenaly Burkina Faso, Brazílie a Jihoafrická republika. V 25 zemích se geneticky modifikované rostliny komerčně využívají, v 15 zemích pěstitelské plochy přesahují 50 000 hektarů.
Clive James, předseda představenstva ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), informoval ve své výroční zprávě v Bejingu (Čína) o globálním vývoji zemědělského využívání geneticky modifikovaných rostlin. Uvedl, že tyto rostliny ve světě pěstuje 14 milionů zemědělců, převážně malých pěstitelů, z toho přibližně 13 milionů v zemích třetího světa.
U čtyř kulturních druhů, od nichž jsou od roku 1998 k dispozici GM odrůdy, pěstitelské plochy opět vzrostly: u sóji v roce 2009 stouply na 69 mil. ha (2008: 65,8), u kukuřice na 42 (37,3), u bavlny na 16 (15,5) a u řepky na 6,4 (5,9). Okolo 77 procent celosvětové produkce sójových bobů (pro potravinářské a krmné účely) pochází z geneticky modifikovaných rostlin, u bavlny činí podíl GM odrůd 49 procent. Téměř polovina těchto, ale i jiných GM rostlin, se pěstuje v rozvojových zemích.
Geneticky modifikovaná cukrovka, která je v USA na trhu již čtvrtým rokem, se v roce 2009 pěstovala na 485 000 hektarech, což je 96 procent amerických pěstitelských ploch cukrovky.
Zeměmi s největší rozlohou ploch GM rostlin jsou USA (64 mil. hektarů), Brazílie (21,4), Argentina (21,3), Indie (8,4) a Kanada (8,2).
Největší nárůst z 15,8 na 21,4 milionů hektarů byl zaznamenán v Brazílii. Pozoruhodný je také vzestup ploch s geneticky modifikovanými rostlinami v Burkina Faso – poté, co v této africké zemi byla v roce 2008 poprvé pěstována geneticky modifikovaná bavlna na 8 500 hektarech, dosáhly plochy o rok později již 115 000 hektarů. V Číně a Kanadě plochy s GM rostlinami nepatrně poklesly.
Ve zprávě ISAAA z roku 2008 je uvedeno 25 zemí, které GM rostliny zemědělsky využívají. K nim nově přibyla Kostarika. Německo bylo po zákazu pěstování v roce 2009 ze seznamu „genově technologických zemí“ vyškrtnuto.
V příštích letech očekává James další nárůst genových technologií. V této souvislosti poukázal na pěstování geneticky modifikované rýže a dalších GM rostlin v Číně v příštích letech a na uvedení kukuřice tolerantní vůči suchu na trh, očekávané v roce 2012.
http://www.transgen.de/aktuell/1162.doku.html
http://www.profil.iva.de/forschung-technik/gentechnik-flaechen-weiter-im-aufwaertstrend
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021