Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Počet domácností v České republice napojených na veřejný vodovod v roce 2019 vzrostl do kategorie

Aktuality > Aktuality

Počet domácností v České republice napojených na veřejný vodovod v roce 2019 vzrostl

Vydáno: 14.7.2020
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Loni opět stoupl počet obyvatel napojených na veřejný vodovod. Vyplývá to z výsledků celostátního monitoringu pitné vody. Mírně vzrostla spotřeba vody v domácnostech a pokračoval trend snižování ztrát pitné vody ve vodovodní síti. Informaci o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody předloženou Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví dnes vzala na vědomí vláda.

V České republice bylo v loňském roce veřejnou vodovodní infrastrukturou zásobováno 10,09 milionu obyvatel a jejich podíl v populaci dosáhl 94,6 %. ČR tak patří k nejvyspělejším státům v oblasti zpřístupnění kvalitní pitné vody. V roce 2018 bylo zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů 10,064 milionu obyvatel. V porovnání s rokem 2009 se v roce 2019 podíl obyvatel zásobovaných pitnou zvýšil o 1,8 %. Vyplývá to z dokumentu, který se vládě předkládá každý sudý rok pro informaci.

„Materiál dokládá dlouhodobý trend zvyšování počtu obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů. Dobrou zprávou je vysoká kvalita pitné vody a také to, že je pro obyvatele naší země dostupná. Ani v posledních suchých letech jsme nezaznamenali vážnější problémy s dodávkami pitné vody v obcích a městech, které jsou napojeny na obecní systémy. Dílčí problémy nastávají zejména v obcích, které spoléhají na vlastní zdroj podzemní vody. Zde bychom měli hledat spolehlivější řešení, kterým je napojení na zdrojově silnou vodárenskou soustavu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

V posledních 20 letech se výrazně snižovala spotřeba vody v českých domácnostech. Mezi roky 2017 a 2018 však zaznamenala meziroční nárůst o 0,5 litru na osobu a den na 89,2 l/os/den. V období 2018–2019 dosáhla hodnoty 90,6 l/os/den.

V roce 2019 činila průměrná cena pro vodné bez DPH 39,3 Kč/m3 a oproti roku 2018 vzrostla o 1,2 Kč/m3, tj. o 3,1 %. Průměrná cena pro stočné dosáhla ve stejném roce hodnoty 34,7 Kč/m3 bez DPH a meziroční nárůst představoval 1,3 Kč/m3, tj. 3,7 %.

Dlouhodobě se daří snižovat ztráty pitné vody v síti. I během roku 2019 ztrát vody v trubní síti ubylo. V porovnání s rokem 2018 se podíl ztrát vody v síti k celkovému množství vyrobené vody snížil o 1,3 % na 14,5 %.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Příloha

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021