Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Počet škol, které budou vařit z biopotravin, stoupne do kategorie

Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Počet škol, které budou vařit z biopotravin, stoupne

Vydáno: 18.1.2010
Tisk článku
Výzkum veřejnosti potvrdil výrazný zájem předškolních a školních zařízení a jídelen zavádět nebo rozšiřovat využívání biopotravin ve stravování. Ukazuje se, že ceny za jídla z biosurovin nejsou ve školních jídelnách tak vysoké, jak se očekávalo.
Celorepublikový výzkum, který potvrdil zájem škol o zavádění biopotravin do stravování, byl součástí projektu zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení, zaměřeného na podporu produkce biopotravin v České republice. Projekt, který je financovaný z Programu ekologického zemědělství ministerstva zemědělství, byl zahájen na podzim loňského roku a potrvá do podzimu 2011. Celková výše podpory je zhruba 6,5 milionů korun, realizaci projektu „Bioškoly“ ve veřejné zakázce získala společnost Country Life.
„V poměru k ekologicky obhospodařované půdě je u nás produkce biopotravin stále na nízké úrovni, vytváříme proto nástroje, jak situaci změnit,“ říká Jiří Urban, náměstek ministra zemědělství. „Projekty jako je tento považujeme za důležité i z důvodů jejich vedlejších dopadů. Zvyšování informovanosti pedagogů a personálu jídelen či osobní zkušenosti rodičů z ekologických farem, to vše vytváří podmínky pro správný rozvoj stravovacích návyků dětí, tak i upevnění jejich vztahu k zemědělství,“ komentuje Jiří Urban řadu vzdělávacích aktivit, které jsou nedílnou součástí projektu. Podpora různých forem odbytu biopotravin je ve většině evropských zemí standardem, některé země EU mají dokonce povinnost odběru biopotravin vybranými státními institucemi upravenou zákonem.
Projekt „Bioškoly“ je zaměřený na stravovací zařízení od jeslí až po střední školy a měl by napomoci zvýšení nedostatečné produkce lokálních biosurovin vytvořením distribučního řetězce dodávek biopotravin od ekologických zemědělců až po školní stravovací zařízení včetně logistiky a vzdělávání. V modelových čtyřech krajích (Praha, Středočeský, Královéhradecký a Jihomoravský kraj) bylo vybráno 62 školních stravovacích zařízení a jídelen a 35 ekozemědělců a výrobců biopotravin, kteří se budou na zavádění biopotravin aktivně účastnit. Souběžně bude probíhat řada informačních a vzdělávacích aktivit cílených na stravovací zařízení, pedagogy i zemědělce. V zapojených školách budou pro pedagogy, zaměstnance stravovacích zařízení a rodiče probíhat exkurze na ekofarmy v blízkém okolí či přímo na farmy, které do škol svou produkci dodávají.
Již po třech měsících od zahájení projektu se objevuje řadu pozitivních skutečností. Výzkum ukázal, že o biopotraviny je ze strany škol i rodičů výrazný zájem. Výrazné navýšení cen, které školy považují za nejvýznamnější důvod, proč biopotraviny nevyužívat, se zatím v praxi nepotvrzuje. Školy, které s biopotravinami již pracují, ve většině případů uvádějí nárůst cen o 10 % a méně, a to i u škol, které používají biopotraviny v rozsahu větším, než 20 %. Výrazná je i ochota rodičů si za kvalitní stravování v biokvalitě připlatit. Za pozitivní lze považovat i množství farmářů, kteří mají zájem se projektu účastnit.
Související soubor ke stažení:


Zdroj: MZe ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021