Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR - 2021 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR - 2021

Vydáno: 12.4.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik pro necílové organismy.

ÚKZÚZ provádí nepřetržitý monitoring výskytu hraboše a jen od začátku roku do konce března 2021 provedl přes 2000 sledování výskytu hraboše na cca 1400 lokalitách na území České republiky.  
 
V březnu činila celorepublikově hustota populací hraboše polního v průměru 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 8,3násobku prahu škodlivosti hraboše.  
 
Za kalamitní stav se na jaře považuje 250 AVN/ha, s ohledem na vysokou jarní množivost hraboše a tedy i jeho škodlivost. 

Nejhorší situace je v lokalitách Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje, kde byly zjištěny velmi vysoké výskyty hraboše a průměrná hodnota prahu škodlivosti byla překročena 10–20krát.  
 
V České republice tak nastal mimořádný stav v ochraně rostlin, kdy na polích hrozí vznik značných hospodářských škod v důsledku přemnožení hraboše polního. 

V současné době je zásadní zajistit zejména dostatečnou ochranu víceletých krmných plodin, dále pak ozimů a rovněž jarních plodin, u nichž nastává období setí a vzcházení. 

Vzhledem k těmto skutečnostem přistoupil ÚKZÚZ po dohodě s Ministerstvem zemědělství k mimořádným opatřením pro zajištění snížení škod působených hrabošem polním. Prioritou je samozřejmě i nadále podpora nechemických opatření. 

S ohledem na dobré zkušenosti s postupem použitým k potlačení škod působených hrabošem v předchozích kalamitách byl zvolen identický přístup, který má především minimalizovat možné dopady na necílové organismy. 

ÚKZÚZ bude zároveň kontrolovat dodržování podmínek aplikací stanovených v nařízení.

Ivana kršková, tisková mluvčí

 

 Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021