Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Podpora zdraví - dobrá volba pro všechny do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Podpora zdraví - dobrá volba pro všechny

Vydáno: 31.10.2014
Tisk článku
Autor: ICBP
V úterý 11. listopadu se v Praze uskuteční odborné setkání iniciativy "Vím, co jím a piju" na téma Podpora zdraví - dobrá volba pro všechny.

Iniciativa "Vím, co jím a piju" již počtvrté připravuje setkání pro odborníky potravinářského sektoru. Nabitý program představí současný vývoj a aktivity mezinárodních a národních organizací v oblasti podpory zdraví.

Jako host promluví ředitelka kanceláře Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) v České republice. Novinky, zajímavosti i strategické plány přednesou zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství i Ministerstva školství. Dozvíte se, jaké příležitosti se nabízí pro potravinářský průmysl a jaká je vize programu Vím, co jím a piju. Svůj pohled představí dále zástupci výrobců potravin i obchodníků. Součástí odborného setkání bude i prezentace spotřebitelského průzkumu: Co ovlivňuje zákazníky při výběru zdravějších potravin.

Místo: Hotel Diplomat
Evropská 370/15, 160 00 Praha 6  - Dejvice

Registrace od 11,30 h
Zahájení 12,00 h


PROGRAM
:

 • Podpora zdraví v pohledu Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) a výzvy pro ČR, MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., ředitelka kanceláře WHO v ČR
 • Good food cooperation, The Choices case (Příležitosti a výzvy značek kvality v Evropě -  v anglickém jazyce, překlad bude k dispozici), Levi Nietvelt, Choices International Foundation
 • Národní strategie zdraví 2020
 • Koncept 7/24: Vize a strategie Vím, co jím pro 2015 – 2017, Robert Svoboda, předseda správní rady VCJ
 • Značení potravin logem Vím, co jím - zkušenosti obchodníků a výrobců, Petra Farkašová, Marketingová ředitelka spol. Emco,
  Ing. Pavel Mikoška, CSc.,
  Ředitel kvality Ahold Czech Republic
  Petr Korejs
  , Manažer kvality a kvalifikace, spol. LE&CO
 • Monitoring nabídky stravování v základních školách (plány MZČR, příležitosti pro dodavatele), MUDr. Jarmila Rážová, Ph. D., ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hygienika ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 • Koncept Vím, co jím ve stravovacích provozech, certifikované receptury, Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., Potravinářský technolog, člen správní rady VCJ
 • Plány Ministerstva školství na ozdravění výživy ve školách
 • Zdravá školní jídelna, Mgr. Alexandra Košťálová, Státní zdravotní ústav 
 • Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin v oblasti výživy (Strategie zajištění bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020), Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR – Úřad pro potraviny
 • Co ovlivňuje zákazníky při výběru zdravějších potravin ( Prezentace průzkumu spotřebitelského chování), společnost SANEP
Ukončení 17,00


Odborné setkání je určeno především zástupcům potravinářských společností i sektoru HORECA, a dále všem, kteří se zajímají o problematiku zdravého životního stylu a kterým dostupnost výživově hodnotných potravin není lhostejná. Zváni jsou zástupci z řad výrobců potravin, obchodníků a distributorů potravin, Horeca sektoru, oborových svazů výrobců potravin, vládních i nevládních institucí, odborné veřejnosti, médií.


Účast
na odborném setkání není zpoplatněna.

Registrace je nutná z důvodu omezeného počtu míst. Registrace je platná po potvrzení ze strany iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s.

Rezervovat zde (http://www.vimcojim.cz/cs/profesional/akce/Registrace-na-4.-odborne-setkani__s703x8651.html )

Program (http://www.vimcojim.cz/cs/profesional/akce/4.-odborne-setkani-iniciativy-Vim,-co-jim-a-piju__s703x8652.html )


Iniciativa Vím, co jím a piju
je nevládní nezisková organizace, která se zabývá kvalitou potravin s ohledem na jejich nutriční složení a pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl. Iniciativa v České republice podporuje stejnojmenný program, který je součástí globálního programu "The Choices Programme" (www.choicesprogramme.org ). Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na živiny, které při nadměrné konzumaci mohou přispívat ke vzniku civilizačních onemocnění, jako jsou nadváha, obezita, diabetes 2. typu nebo srdečně-cévní onemocnění. Logo „Vím, co jím“  je symbolem pro kvalitní, nutričně hodnotné potraviny, pomáhá zákazníkům při výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl.
 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Lucie Gonzálezová, ředitelka společnosti Vím, co jím a piju o.p.s.
l.gonzalez@vimcojim.cz

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021