Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posílení řízení EFSA: 1. července začala pracovat nová správní rada do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Posílení řízení EFSA: 1. července začala pracovat nová správní rada

Vydáno: 4.7.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Tisková zpráva EFSA

Nová správní rada úřadu EFSA je funkční od 1. července 2022. Tvoří ji zástupci všech členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i zástupci občanské společnosti a zájmových skupin potravinového řetězce.

"V mezinárodním kontextu, kde jsou bezpečnost potravin a potravinová bezpečnost vzájemně propojeny, je důležité, že správní rada úřadu EFSA nyní zahrnuje široký okruh zástupců, kteří pomáhají zajistit efektivní fungování potravinového řetězce," uvedla Claire Bury, zástupkyně ředitele pro udržitelnost potravin DG SANTE Evropské komise.

Do konce června letošního roku se správní rada skládala ze 14 členů s odbornými znalostmi týkajícími se potravinového řetězce, kteří nezastupovali žádnou vládu, organizaci ani odvětví, a ze zástupce Evropské komise.

V novém modelu řízení jsou ve správní radě úřadu EFSA zastoupeny členské státy, Evropský parlament, Evropská komise, občanská společnost a subjekty zastupující zájmy potravinového řetězce. Nový model reaguje na požadavky nařízení o transparentnosti, které vstoupilo v platnost v roce 2019 a zvýšilo úlohu členských států i zapojení všech stran zapojených do práce úřadu EFSA.
 

Role správní rady

Správní rada zajišťuje, aby úřad EFSA fungoval efektivně a účinně, plnil svůj mandát definovaný v zakládajícím nařízení a naplňoval očekávání evropských a vnitrostátních institucí, zúčastněných stran a veřejnosti.
 

Členové správní rady

Novou Správní radu tvoří 27 zástupců členských států (s náhradníky), dva zástupci Evropského parlamentu (bez náhradníků), dva zástupci Evropské komise (s náhradníky) a čtyři zástupci občanské společnosti a zájmových skupin v potravinovém řetězci (s náhradníky).

Českou republiku ve správní radě zastupují Ing. Jindřich Fialka, náměstek ministra pro řízení sekce potravinářství, Ministerstvo zemědělství, jeho náhradnicí je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, také z Ministerstva zemědělství.

Kromě toho se správní rady EFSA zúčastní také dva zástupci zemí EFTA/EHP - Norska a Islandu - a jeden zástupce Kontrolního úřadu EFTA (s náhradníky), avšak bez hlasovacího práva. Celkem se správní rada skládá z 38 členů.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021