Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posouzení nezávadnosti polyetylenglykolu (PEG) do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv

Posouzení nezávadnosti polyetylenglykolu (PEG)

Vydáno: 24.1.2007
Tisk článku
Stanovisko EFSA k použití PEG jako změkčovadla v potazích pro doplňky stravy.        
Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–AFC) byl požádán Evropskou komisí, aby posoudil nezávadnost polyetylenglykolu (PEG) jako prostředku, který se používá do fólií k potahování doplňků stravy.
PEG jsou polymery etylenoxidu a vody a označují se podle příslušné molekulové hmotnosti. Žádost o schválení jejich použití jako součásti potahů pro doplňky stravy byla podána pro šest PEG potravinářské kvality (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 a PEG 8000).
 
Z vyjádření EFSA vyplývá:
Absorpce PEG závisí na molekulové hmotnosti specifického polymeru. K větší absorpci dochází u PEG s nižší molekulovou hmotností, u PEG vyšší molekulové hmotnosti je absorpce podstatně omezenější.
Pro PEG byla provedena řada studií na posouzení jejich toxicity (studie krátkodobé, dlouhodobé, toxicity a mutagenity na zvířatech, klinické studie na lidech). Studie došly ke společnému závěru, že neexistuje důvod k obavám z používání PEG.
Panel uvádí, že PEG 6000 a PEG 8000 nebyly zahrnuty do studií karcinogenních účinků. Avšak vzhledem k tomu, že jejich absorpce je nižší než absorpce PEG s nižší molekulovou hmotností, neexistuje důvod k obavám.
Posouzením údajů poskytnutých žadatelem o schválení PEG jako potravinářského aditiva bylo odhadnuto, že denní příjem PEG z navrhovaného použití by mohl činit až 120 mg, což pro 60kg osobu představuje 2 mg/kg tělesné hmotnosti.
Vedle příjmu z potahů u doplňků stravy může k dalšímu přijmu PEG docházet z konzumace farmaceutických prostředků – tablet a kapslí, pro které potahy obsahující PEG již byly schváleny dříve. Za předpokladu, že denní příjem farmaceutických produktů bude podobný jako denní příjem doplňků stravy, bude denní příjem PEG z obou těchto zdrojů 4 mg/kg tělesné hmotnosti.
Další zdroj PEG může pocházet ze schváleného použití PEG 6000 jako nosiče pro sladidla a z použití PEG v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.
Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA) stanovil akceptovatelný denní příjem (ADI) PEG ve výši 0–10 mg/kg tělesné hmotnosti. Vědecký výbor pro potraviny (SCF) stanovil dietetický příjem celé skupiny PEG (group TDI) ve výši 5 mg/kg tělesné hmotnosti.
 
Na základě výše uvedeného došel EFSA–AFC z závěru, že příjem PEG použitých jako změkčovadlo v potazích pro doplňky stravy (tablety nebo kapsle) je bezpečný. Úplné stanovisko EFSA–AFC je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Stanovisko EFSA k použití PEG v potazích pro doplňky stravy
 
EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021