Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Postup schvalování GMO v EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Postup schvalování GMO v EU

Vydáno: 24.9.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
V EU existuje centralizovaný postup schvalování GMO Evropskou komisí. Veřejnost se může k jednotlivým návrhům vyjadřovat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 zavádí centralizovaný postup schvalování geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv Evropskou komisí. Tento postup je založen na nezávislém posuzování rizik, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Uvedené nařízení rovněž zavádí pravidla pro značení GM potravin a krmiv a dále prahové množství GM materiálu, které se může v potravinách a krmivech vyskytovat náhodně nebo jeho přítomnost nelze technicky vyloučit.
 
Postup autorizace GM potravin a krmiv je následující:
 
1. Odeslání žádosti o schválení umístit na trh GM potravinu nebo krmivo
 
Žádost se zasílá kompetentnímu orgánu v příslušném členském státu. Ten potvrdí příjem žádosti a bez prodlení informuje EFSA.
 
2. Vyhotovení a dodání stanoviska EFSA
 
EFSA uveřejňuje souhrny z jednotlivých žádostí na internetové stránce EFSA.
Žádosti se zasílají Evropské komisi a jednotlivým členským státům. Ty se o žádosti radí po dobu tří měsíců. Pokud se má GMO použít jako osivo, musí EFSA požádat příslušný orgán na národní úrovni, aby provedl odpovídající posouzení rizika pro životní prostředí (článek 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003).
 
EFSA musí vydat své stanovisko do šesti měsíců od obdržení žádosti. Pokud je zapotřebí během vědeckého posuzování doplnit žádost o další údaje, prodlužuje se tento časový limit.
 
Na internetových stránkách vědeckého panelu EFSA pro GMO (EFSA–GMO) je k dispozici:
přehled žádostí, které EFSA obdržel,
přehled vědeckých stanovisek schválených EFSA–GMO (zadejte: Panel/Unit=GMO; Scientific output=Opinion).
 
Kladné stanovisko EFSA je vydáno s doplňující informací panelu pro GMO jako je návrh na značení, odpovídající podmínky nebo omezení pro umístění GM produktu na trhu. Tyto   doplňující informace patří k celkovému stanovisku EFSA. Je proto důležité jasně rozlišovat mezi vědeckými stanovisky panelu pro GMO a celkovými stanovisky EFSA, která vyžaduje nařízení (ES) č. 1829/2003.
 
Verifikace (ověření) metody detekce GM potraviny a krmiva tvoří tu část centralizovaného postupu autorizace, kterou zajišťuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) ve své Referenční laboratoři Společenství pro GM potraviny a krmiva a za pomoci Evropské sítě laboratoří pro GMO (ENGL). Tyto verefikace jsou uveřejňovány na internetových stránkách JRC.
 
3. Vyhotovení a schválení rozhodnutí
 
Evropská komise zašle návrh rozhodnutí Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) do tří měsíců od obdržení celkového stanoviska EFSA. Pravidla pro přijetí rozhodnutí jsou k dispozici na internetové adrese Evropské komise.
 
Připomínky veřejnosti
 
Celá veřejnost se může vyjadřovat k celkovému stanovisku EFSA do 30 dní od jeho zveřejnění. Připomínky se adresují Evropské komisi. Jakmile je stanovisko EFSA k dispozici, Evropská komise zahájí připomínkové řízení a této internetové stránce. Po 30 dnech od zveřejnění stanoviska Evropská komise analyzuje všechny obdržené připomínky a konzultuje je s EFSA, aby se zjistilo, zda mají vliv na jeho stanovisko.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021