Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posuzování agronomických praktik pro snižování přirozených toxinů do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Posuzování agronomických praktik pro snižování přirozených toxinů

Vydáno: 2.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace ILSI Europe z října 2010.

Hladiny přirozených (natural) toxinů (vlastní toxiny rostlin, mykotoxiny a některé fykotoxiny ve sladkých vodách) v zemědělských komoditách jsou ovlivňovány agronomickými praktikami, které se aplikují na plodiny nebo jejich prostředí. Dobrá zemědělská praxe (GAP) představuje primární linii obrany před kontaminací potravinářských produktů vlastními toxiny rostlin a mykotoxiny. GAP musí být doprovázena zavedením správné výrobní praxe (GMP) během manipulace, skladování, zpracování a distribuce surovin určených k výživě lidí a zvířat.

Ve zprávě ILSI Europe (viz příloha) se uvádějí příklady vlivu různých faktorů na dvě hlavní potravinářské komodity (cereálie a brambory). Záměrem zprávy bylo vytvořit přehled současných agronomických praktik, které se aplikují ke snížení koncentrace vlastních toxinů plodin a mykotoxinů. Pokud jde o zpracování potravin, berou se do úvahy jen ty praktiky, které úzce souvisejí se sklizní, skladováním a domácí přípravou potravin. Průmyslová výroba potravin je mimo rozsah této zprávy. Zpráva se dále zabývá problematikou maskovaných mykotoxinů, vnějšími podmínkami, které ovlivňují růst plísní aj.

Publikace ILSI Europe je rozdělena do těchto kapitol:
– mykotoxiny,
– vlastní toxiny rostlin (glykoalkaloidy, kyanogenní glykosidy, deriváty fenylhydrazinu, alkenylbenzen),
– dusičnany,
– toxiny související se zpracováním (akrylamid).

Pozn.: Za vlastní (inherent) toxiny rostlin se v této zprávě považují sloučeniny, které se vyskytují přirozeně v rostlinách a které za určitých podmínek (např. zvýšené koncentrace) vykazují toxické účinky.

Příloha: Evaluation of Agronomic Practices for Mitigation of Natural Toxins (pdf, 450 kB, 52 stran)

Zdroj: ILSI Europe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021