Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv

Posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků

Vydáno: 25.1.2008
Tisk článku
Do 15. února 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu EFSA na posuzování rizika z bylin v doplňcích stravy.
Vědecký výbor EFSA vyjádřil v diskusním dokumentu z roku 2004 potřebu zvyšovat kvalitu a bezpečnost bylin a bylinných přípravků a to proto, že jsou pro spotřebitele k dispozici v širokém měřítku prostřednictvím řady distribučních kanálů v EU. Tím, že se objem těchto přípravků na trhu a jejich rozmanitost zvyšuje, je zapotřebí je lépe charakterizovat, harmonizovat posuzování rizika z těchto přípravků a postupy informování spotřebitelů o těchto produktech.
Vzhledem k této situaci EFSA kompiloval dva přehledy bylin (kompendium 1 a 2), které se používají v doplňcích stravy. Tyto seznamy byly vytvořeny na základě informací (obav z hlediska jejich bezpečného používání) poskytnutých členskými státy EU.
 
* Kompendium 1: Přehled bylin, u kterých se má za to, že obsahují toxické nebo návykové nebo psychotropní látky.
* Kompendium 2: Přehled bylin, u kterých se má za to, že mají také léčivé účinky.
 
Dále byl vypracován návod (guidance) pro stanovení priorit posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků.
EFSA zahájil k problematice posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků veřejnou diskusi, v rámci které by se měly zainteresované subjekty vyjádřit k návrhu EFSA na posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků používaných v doplňcích stravy. Připomínky lze zasílat prostřednictvím elektronického formuláře.
Poté, co pracovní skupina Vědeckého výboru EFSA vyhodnotí připomínky, bude návod na posuzování bezpečnosti aktualizován. EFSA na svých internetových stránkách uveřejní všechny relevantní připomínky obdržené během připomínkového řízení včetně krátké zprávy z této konzultace.
Přístup k posuzování bezpečnosti popsaný v návodu bude následně ověřován na reálných přípravcích a to pracovní skupinou EFSA pro vědeckou spolupráci tvořenou z vědeckých expertů EFSA a zástupců z úřadů pro bezpečnost potravin v členských státech EU.
Připomínkové řízení k návodu EFSA probíhá do 15. února 2008. Veškeré podklady k dané problematice jsou k dispozici v přílohách.
Příloha 1: Návod EFSA (pdf, 1,15 MB)
Příloha 2: Kompendium 1 (xls, 242 kB)
Příloha 3: Kompendium 2 (xls, 184 kB)
EFSA
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021