Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posuzování rizika z pesticidů v půdě do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Posuzování rizika z pesticidů v půdě

Vydáno: 26.2.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Workshop EFSA, který se uskuteční ve dnech 12.–14.5.2009 v Ispra (Španělsko).
EFSA organizuje ve dnech 12.–14.5.2009 workshop pod názvem “Improved Realism in Soil Risk Assessment – How will pesticide risk assessment in soil be tackled tomorrow?” (Větší realismus při posuzování rizika z půdy – Jak se bude řešit posuzování rizika pesticidů v půdě zítra?).
 
Panel pro prostředky na ochranu rostlin (EFSA–PPR) bude na tomto workshopu informovat o revizi návodů na posuzování perzistence pesticidů v půdě, které byly publikovány v roce 2000. Cílem této revize je vytvořit lepší přístup k posuzování expozice půdy pesticidy na úrovni EU. Půjde např. o vypracování řady scénářů, které budou představovat pokud možno reálné nejhorší podmínky z hlediska ekologické a klimatické.
Workshop je určen všem, co se zabývají posuzováním rizika prostředků na ochranu rostlin obsažených v půdě, tj. příslušným autoritám v členských státech, zástupcům agrochemického průmyslu, konzultačním společnostem aj. Další informace k workshopu.
 
Od prosince 2002 je EFSA odpovědný za prověřování aktivních látek používaných ve výrobcích na ochranu rostlin. Tuto činnost provádí jednotka pro posuzování rizika z pesticidů (Pesticide Risk Assessment Peer Review Unit, PRAPeR).
 
Zdroj: EFSA
 
EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021