Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Posuzování výskytu salmonely u prasat do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Posuzování výskytu salmonely u prasat

Vydáno: 22.4.2007
Tisk článku
Výzva EFSA ke spolupráci s evropskými partnerskými institucemi na problematice salmonely u prasat.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby kvantitativně zhodnotil riziko ze salmonely u prasat na veřejné zdraví. EFSA zamýšlí přenést část úkolu na konsorcium evropských institucí, čímž se využijí obrovské znalosti v této oblasti v Evropě a zajistí se, že stanovisko bude vyvážené pro celou Evropu. Uvedená práce má podpořit managery rizika v přijímání dalších opatření ke snižování výskytu onemocnění lidí z konzumace potravin kontaminovaných tímto organismem, včetně konzumace kontaminovaného vepřového masa.
Těžiště práce prováděné mimo EFSA bude zahrnovat kvantitativní posouzení mikrobiologického rizika (Quantitative Microbiological Risk Assessment, QMRA), které by mělo poskytnout kvantitativní odhad existujících rizikových faktorů a pravděpodobné účinky navrhovaných opatření k jejich snížení. Analýzy budou zahrnovat posouzení zdrojů infekce u prasat určených k porážce a to na úrovni farmy, dále vliv postupů při porážce na kontaminaci jatečných těl a očekávaný vliv snižování salmonely u jatečných prasat na výskyt salmonely ve vepřovém mase a na případy otrav lidí z potravin v důsledku salmonely.
Bude to poprvé, co budou poznatky a zkušenosti evropských institucí využity k posuzování na evropské úrovni, které bude financovat a řídit EFSA. Jde o naplňování strategie EFSA z prosince 2006, která spočívá ve spolupráci a provázanosti EFSA s členskými státy. V prosinci 2006 byl vytvořen, na základě nominací z jednotlivých států, seznam organizací, které budou v budoucnu napomáhat EFSA. EFSA uveřejnil výzvu, na základě které se mohou konsorcia vytvořená z organizací na tomto seznamu, přihlásit ke spolupráci na plnění úkolů EFSA v dané problematice. Termín pro podávání přihlášek ke spolupráci s EFSA v problematice salmonely u prasat je 11. červen 2007.
Na základě posouzení přihlášek vybere EFSA vhodné konsorcium, které obdrží od EFSA grant. Více informací o spolupráci EFSA a členských států EU je k dispozici zde.  
Výsledky posouzení výskytu salmonely u prasat budou využity při tvorbě legislativy EU zaměřené na snižování výskytu salmonely a jiných faktorů vedoucích k onemocnění z potravin.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Seznam kompetentních organizací navržených členskými státy, které budou napomáhat EFSA v plnění jeho poslání
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021