Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potenciální vývojová neurotoxicita deltamethrinu do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Potenciální vývojová neurotoxicita deltamethrinu

Vydáno: 14.1.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.
Deltamethrin je insekticid, který se nachází na seznamu látek – v příloze I směrnice 91/414/EHS. V dokumentaci k této látce se uvádí, že je zapotřebí prověřit potenciální vývojovou neurotoxicitu této aktivní látky a to tehdy, až budou k dispozici mezinárodně odsouhlasené protokoly testování.
Získáváním nových informací o deltamethrinu bylo pověřeno Švédsko, které na základě nové studie vývojové neurotoxicity zjišťované na krysách došlo k závěru, že nelze riziko z této látky vyloučit. Dalším prověřováním bezpečnosti deltamethrinu byl na žádost Komise pověřen vědecký panel pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PPR). Ten konstatoval, že údaje ze studií publikované v literatuře mají četná omezení a neposkytují zřetelný důkaz o vývojové neurotoxicitě deltamethrinu. Panel PPR došel k závěru, že deltamethrin byl dostatečně testován z hlediska vývojové neurotoxicity a že dostupné údaje nenaznačují jeho toxické účinky. K testování bezpečnosti deltamethrinu byla použita nejvyšší dávka, tj. 7 mg/kg tělesné hmotnosti tak, jak uvádí nová OECD směrnice pro testování vývojové neurotoxicity. Stanovisko EFSA–PPR je v příloze.
 
Příloha: Potential developmental neurotoxicity of deltamethrin (pdf,275 kB, 34 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021