Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potravinářská inspekce bilancuje rok 2009 do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Potravinářská inspekce bilancuje rok 2009

Vydáno: 3.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 3.3.2010.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2009 provedla přes 95 tisíc kontrol s cíleným zaměřením, tedy o dvacet tisíc kontrol více než v roce předcházejícím. Za tímto vysokým nárůstem kontrol je třeba hledat další zefektivňování kontrolní činnosti: zjednodušení administrativy spojené s kontrolou, propracování analýzy rizika, na základě níž kontroly probíhají, doladění informačního systému, kam se ukládají všechna data z kontroly atd.

Tradičně nejvíce kontrol bylo provedeno v maloobchodní síti (83 860 kontrol) a u výrobců potravin (11 329), menší počty kontrol se pak týkaly velkoskladů či přepravy. Druhým rokem také inspekce prováděla nový typ úřední kontroly, a sice audit, jehož cílem je komplexní posouzení systému, pomocí něhož provozovatel potravinářského podniku zajišťuje bezpečnost potravin.

V rámci kontrolní činnosti bylo v minulém roce odhaleno 4581 vzorků (šarží) potravin a tabákových výrobků, které v některém parametru nesplňovaly požadavky právních předpisů. Největší počet nevyhovujících vzorků (1871) byl odhalen při kontrole smyslových jakostních požadavků, tzn. kontrole vzhledu, chuti, vůně, konzistence, a při kontrole označování (1849), kdy se zjišťuje, zda etiketa potraviny uvádí všechny povinné údaje, zda jsou uvedeny správným způsobem a jsou srozumitelné pro spotřebitele. Celkem 802 nevyhovujících vzorků potravin bylo odhaleno na základě podnětů spotřebitelů. Od spotřebitelů, buď přímo nebo postoupením od jiných kontrolních orgánů či institucí, obdržela SZPI v minulém roce 2383 podnětů, což je o 491 méně než v předcházejícím roce. Přibližně u jedné třetiny podnětů byla kontrolou prokázána jejich oprávněnost.

Inspektoři uložili v loňském roce přes 15 tisíc zákazů uvádění do oběhu vztahující se na potraviny a tabákové výrobky v hodnotě přes 36 milionů korun. Největší finanční objem zákazů (přes 17 milionů korun) byl uložen na potraviny pro zvláštní výživu a doplňky stravy, což je způsobeno především vysokými cenami těchto druhů potravin. SZPI také uložila pokuty v souhrnné hodnotě přes 27 milionů korun, a to v rámci 2 247 pravomocně ukončených správních řízení.

„Z hlediska bezpečnosti potravin byl uplynulý rok výjimečný, nebylo nutné řešit žádnou velkou kauzu, jako tomu bylo například v roce 2008 s melaminem v potravinách z Číny. Přesto odvedli naši zaměstnanci velký kus práce při řešení rutinních, více či méně závažných případů,“ zhodnotil minulý rok zastupující ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Kvalitu a bezpečnost potravin na českém trhu nelze hodnotit pouze na základě výsledků kontrol SZPI. Kontroly se totiž cíleně zaměřují především na riziková místa prodeje a výroby, z čehož plynou i velké počty zákazů.

Zpracoval: Mgr. Martina Šmídtová - tisková mluvčí SZPI , tel.: +420-542426633  Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021