Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potravinová alergie – prediktivní testování potravin nového typu do kategorie

Archiv článků od roku 2003 do roku 2011 > Archiv článků od roku 2003

Potravinová alergie – prediktivní testování potravin nového typu

Vydáno: 30.8.2002
Tisk článku
on-line databáze alergenů, bioinformatika, modelování, Velká Británie
Existují dva přístupy k vyšetřování alergenity potravin. Prvním je bioinformatika: kompilace databází obsahujících informace o bílkovinných sekvencích u identifikovaných alergenů a jejich epitopů. Seřazování sekvencí umožňuje vytvářet fylogenetické stromy a určovat shodné sekvence, které se podílejí na vazbě IgE. Toto lze rozšířit na trojrozměrné modelování proteinů. Tím se usnadňuje identifikace terciálních struktur a posttranslačních modifikací (např. glykosylace), které mohou rovněž přispět k alergenním vlastnostem molekuly.
Druhý přístup spočívá ve využití řady komplementárních experimentálních systémů vhodných pro testování nálezů z modelování a pro stanovení stability epitopů, křížové reaktivity alergenu a křížových vazeb. Patří sem analýzy na úrovni buňky, modely simulující trávení a vhodné modely živočichů.

Ministerstvo pro zemědělství, rybářství a potraviny/Úřad pro potravinové standardy (MAFF/FSA) ve Velké Británii financovalo vytvoření on-line databáze alergenů, která je k dispozici na internetové adrese:
www.csl.gov.uk/allergen
Uvedenou databázi kompilovali pracovníci Centrální vědecké laboratoře (Central Science Laboratory).
Food Additives and Contaminants, 18, 2001, č. 12, s. 1099–1107
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021