Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potraviny nového typu a GM potraviny do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv

Potraviny nového typu a GM potraviny

Vydáno: 26.3.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Aktualizovaný seznam žádostí o schválení, notifikací a schválených PNT. Registr GM potravin a krmiv v EU.
Potraviny nového typu jsou potraviny a potravinové složky, které se před 15. květnem 1997 v rámci Společenství nekonzumovaly ve velké míře. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. ledna 1997 stanovuje pravidla pro schvalování potravin a potravinových složek nového typu. Potraviny komercializované minimálně v jednom členském státě EU dříve, než vstoupilo v platnost nařízení č. 258/97 (tj. před 15. květnem 1997) jsou na trhu EU na “základě vzájemného uznávání”.
Aby se zajistila nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví, musí se potraviny nového typu před uvedením na trh EU podrobit posuzování z hlediska bezpečnosti. Na trh jsou pak uvedeny jen ty potravin nového typu, které jsou bezpečné, tj. pro spotřebitele zdravotně nezávadné.
Společnosti, které chtějí umístit na trh EU potravinu nového typu, musí podat ve shodě s doporučením Komise 97/618/ES žádost obsahující požadované vědecké informace a zprávu o posouzení nezávadnosti. Seznam žádostí o schválení potravin jako potravin nového typu se průběžně aktualizuje. K dispozici je:
 
* Seznam žádostí aktualizovaný k 16. 1. 2008 (žlutě jsou označeny GM potraviny a potravinové složky, na které se od 18.4.2004 vztahuje nařízení 1829/2003; zeleně jsou označeny GM potraviny a potravinové složky, jejichž vědecké posouzení bylo dokončeno před 18.4.2004 a jejich autorizace bude proto probíhat podle nařízení (ES) č. 258/97).

* Přehled rozhodnutí Komise, na základě kterých lze jednotlivé potraviny nového typu umístit na trh EU. Na základě prvního posouzení provedeného ve Velké Británii, ke kterému nebyly ze strany Komise ani jiného členského státu EU podány připomínky, lze rovněž uvádět na trh D-tagatózu (sladidlo). U třech produktů Komise svým rozhodnutím zamítla jejich uvedení na trh v EU. Jde o:
betain (2005)
– “Nangai nuts” (Canarium indicum L.) (2001)
Stevia rebaudiana Bertoni (rostlina a sušené listy) (2000)
 
* Seznam notifikovaných potravin nového typu průběžně aktualizovaný. Potraviny a potravinové složky nového typu mohou podstoupit zjednodušený postup, který vyžaduje pouze notifikaci od společnosti zamýšlející uvést na trh potravinu nového typu. K tomu dochází tehdy, jestliže národní orgán provádějící prvotní posouzení bezpečnosti rozhodne, že posuzovaná potravina/potravinová složka vykazuje “značnou shodu” s existujícími potravinami nebo potravinovými složkami (pokud jde o složení, nutriční hodnotu, metabolismus, zamýšlené použití a úroveň obsahu nežádoucích látek).
 
Do 18. dubna 2004 byly GM potraviny a krmiva regulovány jako potraviny nového typu. Od 18. dubna 2004 jsou GM potraviny a krmiva regulovány podle nařízení (ES) č. 1829/2003, přičemž toto nařízení uvádí jednotný postup Společenství pro nové schvalování všech potravin a krmiv získaných z GMO, samotných GMO jako potravin a krmiv nebo potravin a krmiv obsahujících GMO. K dispozici je:

* Přehled GM potravin schválených v EU podle nařízení (ES) č. 258/97 (tj. jako potraviny nového typu).

* Přehled žádostí o schválení GM potravin a krmiv podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

* Přehled GM potravin a krmiv schválených podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (Registr GM potravin a krmiv ve Společenství; je uveden rovněž seznam GM produktů, které se stahovaly z trhu).
 
Zdroj: Evropská komise
 
Pozn.: Další informace k potravinám nového typu najdete v informačním přehledu Potraviny nového typu a dále v několika dokumentech Vědeckého výboru pro potraviny v ČR.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021