Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Povinnost označení přípravků 2D kódy prozatím odložena do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Povinnost označení přípravků 2D kódy prozatím odložena

Vydáno: 7.1.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Přípravek by měl být nově označen tzv. 2D kódem až v roce 2022.

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 359/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Tato odkládá povinnost označení přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) 2D kódy. Přípravek by měl být nově označen tzv. 2D kódem až v roce 2022. Odklad této povinnosti si vyžádala nedostatečná specifikace 2D kódu v právním předpisu, která nezajistila jednotnost systému u jednotlivých distributorů.

Celá problematika označování přípravků 2D kódy včetně vedení elektronické evidence distributory by měla být do 1. 7. 2022 zohledněna komplexně v zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upřesněna a rozpracována.

Rovněž by měla být popsána struktura úložiště dat, kam by měli distributoři přípravků pro profesionální uživatele zasílat údaje o jimi na trh uváděných přípravcích. Cílem pro zavedení tohoto systému dohledatelnosti je omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.

V novele se dále promítly drobné změny v oblasti stanovení kritérií pro místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky v rámci uvádění na trh a také v oblasti odběru vzorků.

 

Legislativa: Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021