Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pozvánka na pilotní seminář do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Pozvánka na pilotní seminář

Vydáno: 13.4.2007
Tisk článku
Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na pilotní seminář : Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073 / 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu.
Zaměření pilotního semináře:
 
   Jedním ze základních cílů potravinového práva ES je vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví, potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
   Jeden z hlavních zdrojů onemocnění z potravin u lidí představují mikrobiologická nebezpečí v potravinách. Z tohoto důvodu je mimořádně důležitým kritériem pro stanovení přijatelnosti potravin a postupu jejich výroby, manipulace a distribuce práv kritérium mikrobiologické.
   V současné době, kdy dochází ke zvýšení mikrobiologických nebezpečí v potravinách (zejména výskyt bakterie Listeria monocyto-genes), považujeme za velmi důležitý úkol seznámit odbornou veřejnost s touto vysoce aktuální problematikou.
   V návaznosti na tuto závažnou situaci jsme v úzké spolupráci se Státní veterinární správou ČR připravili pilotní seminář s celostátní působností (5 běhů), který by měl přispět nejen k získání nových informací o problematice mikrobiologických kritérií pro potraviny s důrazem na výskyt Listerie monocytogenes, ale též ke zvýšení celkové úrovně dodržování veterinárně hygienických zásad při výrobě, distribuci a prodeji potravin živočišného původu.
   Na těchto pilotních seminářích se sejdou zástupci středního a vrcholového managementu potravinářských podniků, distributoři a prodejci potravin živočišného původu s inspektory krajských veterinárních správ.
   Pro inspektory krajských veterinárních správ bude absolvování pilotního semináře startovacím momentem pro další soustavu seminářů pořádanou na úrovních inspektorátů jednotlivých KVS. Získané poznatky a informace spolu s obsáhlými písemnými materiály jim budou vodítkem pro školení pracovníků menších potravinářských podniků na okresní úrovni.
   Účastníci pilotního semináře obdrží Osvědčení o jeho absolvování signované odbornými garanty.
 
Odborný garant:
MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR
MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel Městské veterinární správy v Praze
Pozvánka zde
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021