Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pracovní setkání evropských expertů na databáze složení potravin v Praze do kategorie

Nutriční značení > Nutriční značení> Značení potravin - Archiv> Značení potravin - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Pracovní setkání evropských expertů na databáze složení potravin v Praze

Vydáno: 3.6.2008
Tisk článku
V podvečer předsednictví České republiky EU se v Praze ve dnech 15.-19.9. 2008 koná pracovní setkání expertů na databáze složení potravin sdružených v rámci projektu EuroFIR.
EuroFIR - European Food Information Network  (www.eurofir.net)  je  evropská síť  excellence databází potravin s vedoucím postavením ve světě zaměřená na zpracování, management a využívání dat o složení potravin. V rámci sítě spolupracuje 47 institucí (univerzit, výzkumných ústavů a podniků střední velikosti) z 26 evropských států. Záměrem projektu je vybudování v rámci Evropy prvního komplexního zdroje informací o potravinách s využitím nejmodernějších technologií pro propojení databází pro zajištění  efektivní managementu a aktualizaci dat, rozšíření spektra zpracovávaných dat a porovnávání údajů mezi jednotlivými databázemi.  
Organizací pracovního setkání v Praze byly za českou stranu pověřeny Úřadem pro potraviny MZe dvě instituce – Ústav zemědělských a potravinářských informací a Výzkumný ústav potravinářský Praha.
Cílem pracovního setkání v Praze je zhodnotit plnění hlavních záměrů projektu ve čtvrtém roce jeho realizace a zpracovat plán pro zbývajících 15 měsíců s klíčovými investory z celé Evropy včetně zástupců Evropského úřadu pro potraviny (EFSA), potravinářského průmyslu a souvisejících projektů financovaných EK.  
Ve dnech 16.-17. 9. 2008 se v  Konferenční centru City v Praze bude konat plenární zasedání cca 150 vědeckých pracovníků podílejících se na realizaci projektu a dalších pozvaných odborníků. Jednání se soustředí na standardy kvality dat, management dat a webové služby, tradiční a etnické potraviny a bioaktivní látky. Součástí setkání bude posterová sekce se zaměřením na hlavní témata setkání  a další související okruhy týkající se potravin a výživy. Posterová sekce je otevřená nejen pro účastníky projektu EuroFIR ale také pro omezený počet odborníků z České republiky.  
V rámci pracovního setkání bude dne 16. 9. 2008 v Konferenčním centru City k dispozici Červený sá lpro prezentaci zástupců potravinářského průmyslu České republiky (Potravinářské komory, Ministerstva zemědělství, výrobců). K prezentaci potravinářských firem lze využít distribuci informačních letáků pro účastníky konference, organizování ochutnávky tradičních českých potravin a nápojů.
U příležitosti pracovního setkání expertů na databáze složení potravin Zemědělská a potravinářská knihovna uspořádá dne 18.9. 2008 výstavku odborných publikací z fondu knihovny, které se vztahují k tématu setkání: tabulek složení potravin, knih receptur a dalších odborných publikací). Výstavka bude zpřístupněna v Domě zemědělské osvěty (Slezká 7, Praha 2).
Příloha. Program přednáškové sekce plenárního zasedání zástupců EuroFIR
V případě zájmu o další informace kontaktujte organizátory akce:
Za českou stranu
Ing. Marie Macháčková
Zemědělská a potravinářská knihovna
ÚZPI, Slezská 7, Praha 2
E-mail: machackova@uzpi.cz
Tel.: 227 010 284
 
Ing. Marie Holasová
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Radiová 7, Praha 10
E-mail: m.holasova@vupp.cz
Tel.: 296 292 271
Za EuroFIR
Paul Finglas (koordinátor projektu) a Dawn Wright (manažerka projektu)
Institute of Food Research
Norwich, Velká Británie
E-mail: ifr.eurofir@bbsrc.ac.uk
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021