Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pravidla přístupu k datům v Datovém skladu EFSA do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Pravidla přístupu k datům v Datovém skladu EFSA

Vydáno: 18.3.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Technická zpráva EFSA poskytující pravidla přístupu k datům.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vytváří Datový sklad (EDW), který umožní publikaci, analýzu a distribuci dat sbíraných EFSA v různých formátech a na různé úrovni agregace. Mezi tato data patří, krom jiných, data o zoonózách, antimikrobiální rezistenci, onemocněních z potravin, reziduích pesticidů, chemických kontaminantech, spotřebě potravin a chemických nebezpečích. V EDW budou data dostupná prostřednictvím internetu díky speciálním reportovacím nástrojům prostřednictvím tabulek, grafů, reportů, map a přehledů výsledků.

Podle navržených Pravidel přístupu k datům v EDW mají pracovníci EFSA a nominovaní pracovníci Evropské komise přístup ke všem datům, relevantním pro jejich práci, na nejnižší úrovni agregace. Členové Vědeckého výboru EFSA, vědeckých panelů a jejich pracovních skupin mají obdobný přístup k datům, která jsou relevantní pro práci na konkrétním úkolu, ovšem pouze do okamžiku, kdy je úkol splněn. Poskytovatelé dat mají vždy plný přístup ke svým datům. Všichni zainteresovaní (stakeholders), vč. veřejnosti, budou mít přístup k datům prostřednictvím předdefinovaných dotazů a to na úrovni agregace, kterou určí EFSA, se souhlasem poskytovatele dat a/nebo vlastníka dat a Evropské komise. Nicméně, na přístup k některým datům, jako např. k databázi chemických nebezpečí a datům sbíraným ad-hoc mohou být uplatněna zvláštní pravidla.

DOKUMENT: The EFSA Data Warehouse access rules (on-line ZDE)

Doporučeno bylo, aby byla pravidla uplatňována v letech 2015 – 2016 a následně, v případě potřeby, revidována.

Zdroj: EFSA: The EFSA Data Warehouse access rules

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021