Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pražská hygiena se připojuje ke Světovému dni hygieny rukou, který připadá na 5. květen do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražská hygiena se připojuje ke Světovému dni hygieny rukou, který připadá na 5. květen

Vydáno: 6.5.2021
Tisk článku
Autor: HSHMP
Dodržování správných zásad hygieny rukou hraje stěžejní roli v předcházení infekčním onemocněním.

Již tradičně si každý rok Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), společně s odbornou i laickou veřejností, připomíná Světový den hygieny rukou, který  připadá na 5. květen. Dodržování správných zásad hygieny rukou hraje stěžejní roli i v předcházení aktuálního výskytu onemocnění covid-19 ve světě. Význam této klíčové preventivně - osvětové události reflektuje ve svých výstupech také Světová zdravotnická organizace (dále jen "WHO").

   

Mytí rukou trvá jen několik sekund a přitom zachraňuje životy!

WHO oslovuje všechny klíčové představitele a cílové skupiny lidí sloganem „Vteřiny zachraňují životy- myjte si ruce!“

WHO rok 2021 vyhlásila "Rokem zdravotnického a pečovatelského pracovníka". WHO shromáždila důkazy, že vhodné postupy hygieny rukou snižují rizika infekcí při poskytování zdravotní péče. Zapojení zdravotnických pracovníků, stejně jako pacientů, pečovatelů i laiků při Světovém dni hygieny rukou 2021 je proto zásadní i pro podporu "Roku zdravotníků a pečovatelů".

WHO vyzývá k lepší hygieně rukou a aplikaci dalších postupů s cílem mít infekční onemocnění pod kontrolou

Naléhavá potřeba snížit nerovnosti mezi zeměmi s vysokými a nižšími příjmy 

WHO v poslední době věnovala detailní pozornost výzkumu uplatňování programů prevence a kontroly infekčních nemocí v jednotlivých členských státech. Nejnovější poznatky z výzkumu poukazují na naléhavou potřebu snížit nerovnosti v dostupnosti dobré hygieny rukou a dalších opatření pro prevenci a kontrolu infekcí. WHO eviduje zřetelný rozdíl mezi zeměmi s vysokými a nižšími příjmy. Pro daný účel WHO vytvořila nový online monitorovací portál, který pomůže zemím možné nedostatky nejen identifikovat, ale také je řešit.

Světová pandemie onemocnění covid-19 ukazuje na vysokou prioritu se těmito otázkami zabývat, neboť dobré hygienické postupy představují klíčový prvek při snižování rizika přenosu covidu-19, pokud jsou používány jako součást komplexního balíčku preventivních opatření. 

Dobře a často prováděná hygiena rukou je stěžejní pro prevenci jakýchkoli infekcí nejen při poskytování zdravotní péče, ale také i v souvislosti se zvyšující se antimikrobiální rezistencí a dalšími objevujícími se zdravotními hrozbami. 

Riziko nákazy infekční chorobou při poskytování zdravotní péče představuje vůbec hlavní celosvětový zdravotní problém. U pacientů v zemích méně až středně rozvinutých (low- and middle-income countries) je takové riziko dvakrát vyšší (15 %) než u pacientů ve vyspělých zemích (7 % - high-income countries). V podmínkách intenzivní péče, zejména u novorozenců, je v méně rozvinutých zemích toto riziko dvakrát až dvacetkrát vyšší než v zemích vyspělých. Vychází najevo, že v některých málo rozvinutých státech praktikuje řádnou hygienu rukou pouze 1 z 10 zdravotnických pracovníků. V některých státech zdravotníci stále nemají pro kvalitní hygienu ruku vytvořeny potřebné podmínky. 

 Klíčové výzvy

 • Nejnaléhavějším problémem je nedostatek peněz a vody. V celosvětovém měřítku nemá 1 ze 4 zdravotnických zařízení pro kvalitní poskytování zdravotní péče vytvořenou tolik potřebnou základní vodohospodářskou infrastrukturu a dále 1 ze 3 těchto zařízení nedisponuje v místech poskytování zdravotní péče vhodnými prostředky pro kvalitní hygienu rukou.
   
 • V roce 2018 mělo funkční národní program pro řešení popisovaných otázek vytvořeno pouze 45 %  chudých států ve srovnání s 53 – 71 % států středně rozvinutých a vyspělých.  Navíc jen 5 % chudších zemí, které takové programy mají, vyčlenily v roce 2018 na tyto programy také nějaké finanční prostředky. V zemích středně rozvinutých a vyspělých přitom rozpočty na tyto oblasti mělo 18 - 50 % států.
   
 • I přes existenci obecných národních programů v některých zemích dále panují velké rozdíly ve vytyčení konkrétních cílů pro uplatňování v praxi. Takové cíle mělo rozpracováno jen 50 % chudých zemí, naproti tomu v zemích středně rozvinutých a vyspělých tyto cíle mělo rozpracováno 69 – 77 % států. Jen 22 % všech zemí (bez ohledu na ekonomické podmínky) sleduje zavádění opatření do praxe.
   
 • WHO vytvořila pro dané téma monitorovací portál s chráněnou online platformou, která standardizovaným a uživatelsky přívětivým způsobem shromažďuje data, analyzuje popsané situace a zároveň poskytuje rady a doporučení pro zlepšení.
   

Obecnější poznámky

 • Infekcemi při poskytování zdravotní péče se po celém světě každoročně nakazí miliony pacientů a zdravotnických pracovníků. Jen v Evropě je každý rok takových případů evidováno skoro 9 milionů.
   
 • Polovině těchto infekcí je přitom možné se vyhnout zavedením účinných postupů a programů, včetně zlepšení hygieny rukou.
   
 • Zajištění náležité hygieny rukou může přinést úspory 16násobku nákladů s hygienou spojených.Na  téma hygieny rukou hovořila 14. března 2019 ve vysílání České televize, v pořadu Sama doma, také ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice MUDr. Martina Marešová. Doporučujeme se s obsahem rozhovoru paní doktorky detailně seznámit. 

Jak si správně mýt ruce? - seznamte se s řadou osvětových materiálů a videí: 

• Správné techniky hygieny rukou ukazuje osobně generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus aneb VÝZVA BEZPEČNÉ RUCE (v angličtině) video
• Efektivní mytí rukou  osvětový leták ECDD
• SZU - Jak si správně mýt ruce leták - (PDF; 2,77 MB) - mytí rukou je základním preventivním opatřením před šířením infekčních nemocí
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 leták - (PDF, 124Kb)
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 leták - (PDF, 149Kb)
• SZU-hygiena rukou-navodne samolepky leták - (PDF, 504Kb)
• SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody leták - (PDF, 4078Kb)

 SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

video
• Pro děti:   osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“ leporelo - (pdf; 5,24 MB)
• Pro děti: metodické pokyny k leporelu leporelo - (pdf; 307 kB)

• Pro děti: instruktážní video - "Aby byly ručičky..."

video
Ministerstvo zdravotnictví: Postup při mytí rukou - MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!  leták - (pdf; 345 kB)
•  jJAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE VODOU A MÝDLEM - video WHO  (v angličtině)
JAK NA MYTÍ RUKOU POMOCÍ PŘÍPRAVKU NA BÁZI ALKOHOLU - video WHO (v angličtině)
Jak si správně mít ruce - #COVID19 - ECDC

 

V Praze 5. 5. 2021 
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021