Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Pražská hygiena udělila pět nových osvědčení o znalostech hub do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražská hygiena udělila pět nových osvědčení o znalostech hub

Vydáno: 23.7.2018
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ze dne 23. 7. 2018.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala, v souladu s platnými právními předpisy, v průběhu prvního pololetí letošního roku pro předem přihlášené zájemce zkoušky ze znalostí hub. Jednalo se o dva termíny vždy na konci měsíců dubna a května. Tyto zkoušky absolvují převážně zájemci, kteří chtějí prodávat houby z vlastního sběru konečnému spotřebiteli, nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, eventuálně do zařízení stravovacích služeb.

Úspěšnému absolvování zkoušky musí předcházet důkladná příprava zájemce, neboť kritéria pro udělení osvědčení o znalostech hub jsou nastavena, v zájmu ochrany zdraví spotřebitelů a konzumentů, poměrně přísně. Celkem se na zkoušky přihlásilo 5 uchazečů ve věku od 35 do 51 let. Jednalo se o dlouholeté houbaře.

Uchazeče zkoušela tříčlenná odborná komise, jejímž členem byl také zástupce České mykologické společnosti.

FOTO: ilustrační foto
 
Zdroj: http://www.praha.eu/

Zúčastnění nejprve museli úspěšně absolvovat písemnou část, kdy podmínkou postupu k ústní části bylo správné zodpovězení minimálně dvou třetin otázek, přičemž otázky týkající se jedovatosti hub musely být zodpovězeny správně všechny. Písemný test ověřoval také znalosti právních předpisů v dané oblasti, např. podmínky skladování, sběr a prodej hub, označování, spotřební lhůty nebo projevy otrav houbami.

V rámci ústní části zkoušky museli uchazeči prokázat praktickou znalost rozlišení hub podle atlasu jedlých a jedovatých hub a znalost nejčastějších otrav houbami.

Všech 5 adeptů úspěšně zkoušky složilo v plném rozsahu, a proto jim mohlo být předáno osvědčení o znalosti hub. Osvědčení opravňuje uvádět do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji konečnému spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, případně do zařízení stravovacích služeb.

Získaná osvědčení se vydávají na dobu od dvou do deseti let, v závislosti na věku žadatele.

Další termín zkoušek ze znalostí hub proběhne na HSHMP v průběhu měsíce září letošního roku, přesný termín bude včas prostřednictvím internetových stránek pražské hygieny oznámen.


Právní úprava - podklady pro zkoušky:

vyhláška 157/2003 Sb. – část HOUBY:

 ▪ požadavky pro houby, členění, označování, požadavky jakost, uvádění do oběhu

∙ příloha 13 – seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely

∙ příloha 14 – Členění na skupiny a podskupiny

zákon č. 110/1997 Sb.:- § 3 :

▪ odborná a zdravotní způsobilost, osvědčení a jeho platnost

vyhláška č. 475/2002 Sb., ze dne 31. října 2002, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

▪ Náležitosti žádosti, vlastní zkouška, osvědčení

∙ Příloha 2 – seznam rozlišovaných jedovatých hub

●  zákon č. 258/2000 Sb. – § 24:

∙ povinnost provozovatele stravovacích služeb, používajícího k přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru

 

V Praze 23. 7. 2018

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018