Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Pražští hygienici kontrolují kvalitu pitné vody na vltavských lodích do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražští hygienici kontrolují kvalitu pitné vody na vltavských lodích

Vydáno: 16.8.2018
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ze dne 16. 8. 2018

V rámci plnění regionálního úkolu pro rok 2018 se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zaměřila na ověření způsobu zásobování pitnou vodou na lodních dopravních prostředcích (dále jen „lodě“) provozovaných na řece Vltavě, a zároveň kontrolu její jakosti. V rámci státního zdravotního dozoru provádí HSHMP kontrolu na lodích disponujících akumulační nádrží, kterou provozovatel napouští pitnou vodou z veřejného vodovodu.  

Samotné plnění tohoto úkolu začalo z kraje jara, kdy již řada provozovatelů těchto lodí byla připravena na nadcházející sezónu. „Od března do poloviny července bylo zkontrolováno celkem 17 lodí, na kterých byly, současně s kontrolou plnění povinností provozovatele akumulační nádrže na pitnou vodu, odebrány vzorky pitné vody akreditovanou laboratoří. Po vyhodnocování laboratorních protokolů bylo zjištěno, že hygienickým limitům jakosti pitné vody nevyhovělo přes 40 % odebraných vzorků,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek. 

„Ani v jednom případě se však neprokázalo překročení hygienického limitu ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, který by indikoval zdravotní riziko spojené s užitím takové vody. Ve většině případů se jednalo o ukazatele spojené s technicko - provozními nedostatky,“ doplňuje šéf pražských hygieniků.

Dále se kontrolní zaměstnanci HSHMP zaměřili na kontrolu informační povinnosti provozovatelů vůči HSHMP o jakosti jimi dodávané pitné vody na lodích a dále na obsah provozních řádů, které HSHMP schvaluje před zahájením činnosti.  

„Do tohoto okamžiku byly na základě učiněných kontrolních zjištění uloženy pokuty v částce 30 tisíc korun, což však s ohledem na pokračující kontroly pravděpodobně nebude částka konečná. Kontrolní zaměstnanci HSHMP ve výkonu státního zdravotního dozoru nad provozovateli lodí, vzhledem k probíhající sezóně a oblibě projížďky na lodích právě v období letních měsíců, dále pokračují,“ dodává na závěr Jarolímek.

 

V Praze 16. 8. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018