Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Pražští hygienici předávají zkušenosti kolegům z Kosovské republiky do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražští hygienici předávají zkušenosti kolegům z Kosovské republiky

Vydáno: 1.11.2018
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ze dne 1. listopadu 2018
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) navštívili ve dnech 16. - 19. října 2018, v rámci studijního pobytu, tři kolegové z orgánu pro kontrolu bezpečnosti potravin Kosovské republiky. Návštěva se zaměřila na problematiku státního zdravotního dozoru nad předměty a materiály přicházejícími do styku s potravinami a nad aditivními - přídavnými látkami, které se v potravinách vyskytují. Náklady studijního pobytu kosovských kolegů hradila Evropská unie v rámci programu TAIEX.
 
 
Hlavním garantem studijního pobytu byla za HSHMP ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (SOPVZ) MUDr. Pavla Svrčinová, která disponuje profesními zkušenostmi z mezinárodního prostředí, kdy několik let pracovala pro Evropskou komisi a v Kosovu sama tamní odborníky v dané problematice školila před zhruba rokem a půl. Kosovští kolegové v návaznosti na to projevili zájem získat praktickou zkušenost přímo v hlavním městě České republiky. 
Pražští hygienici z odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBÚ) kolegům z Kosova během týdenního studijního pobytu představili v Praze zavedenou kontrolní praxi a zdůraznili její přínosy i úskalí. Diskuse se dotkly také otázek, jak takový dozor implementovat do praxe.
Každý jednotlivý den začínal vždy teoretickým výkladem zpracovaného kontrolního systému v Praze včetně ukázek standardních operačních postupů, které HSHMP má pro tyto kontroly vytvořeny. Poté následovala praktická ukázka kontroly přímo v terénu: jednou šlo o kontrolu spojenou s odběrem nádobí, tedy předmětů pro styk s potravinami, podruhé o kontrolu používání aditivních látek, konkrétně barviv, při výrobě ledové tříště a to včetně jejich odběru.    
Kosovští kolegové rovněž absolvovali nácvik správných technik hygieny rukou a to přesně v podobě, v jaké HSHMP tyto techniky předvádí široké veřejnosti v rámci svých preventivně – osvětových aktivit. Kvalitu svých umytých rukou si poté kolegové z Kosova ověřili pod UV lampou  

Zdroj: HSHMP
Kolegové z Kosova navíc přihlíželi i dvojímu způsobu předávání odebraných vzorků do laboratoře: v prvním případě si pro vzorky na místo odběru přijeli zaměstnanci zdravotního ústavu, v případě druhém byly vzorky transportovány do laboratoří zdravotního ústavu zaměstnanci HSHMP. Program doplnila návštěva samotné Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let a Národní referenční laboratoře pro aditiva v potravinách ve Státním zdravotním ústavu v Praze.  
V závěru návštěvy zástupci obou stran konstatovali, že by v budoucnosti bylo, v zájmu dosažení úplného obrazu kosovských kolegů o kontrolním systému v Praze, zapotřebí studijní pobyt zopakovat a to nejlépe opět s finanční podporou EU.

Více: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-predavaji-zkusenosti-kolegum-z-kosovske-republiky-3907_3907_161_1.html
 
 
V Praze 1. listopadu 2018  
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

 

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018