Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pražští hygienici zkontrolovali jakost pitné vody z veřejných pítek v centru Prahy do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Pražští hygienici zkontrolovali jakost pitné vody z veřejných pítek v centru Prahy

Vydáno: 7.11.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v letošním roce zaměřila na detailní kontrolu vody z veřejných pítek v centrální části naší metropole. I na provozovatele těchto pítek se totiž vztahují příslušné právní předpisy v oblastech plnění povinností distributora pitné vody, která právě slouží k zásobování těchto veřejných a lidmi, především zahraničními turisty, oblíbených pítek. Konkrétně tuto problematiku upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (dále jen "zákon"). V návaznosti na tento zákon stanoví další podrobnosti vyhláška č. 252/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška“).

Hygienici v rámci prováděných kontrol v období od května do října zjišťovali aktuální stav kvality distribuované pitné vody, která zásobuje veřejná pítka a je určená k přímé konzumaci a osvěžení nejen obyvatel Prahy. V záběru hygienických kontrol se objevila pítka s ohledem na spádovou oblast a dále výskyt objektů, u kterých se předpokládal větší počet obyvatel jako  mateřské školy, administrativní budovy či náměstí. Šlo tak především o městské části Praha 2, 3, 7, 8, 9 a vzhledem k vyššímu výskytu turistů také o historické centrum hlavního města.  

Součást realizovaných kontrol tvořily také odběry vzorků a jejich laboratorní vyšetření. Získané výsledky pracovníci HSHMP vyhodnocovali v souvislosti s plněním hygienických limitů daných vyhláškou. HSHMP zahájila tyto kontroly v druhé polovině června tohoto roku, kdy byl předpoklad, že pítka již budou po květnovém spuštění plně v provozu. V průběhu celkem 5 kontrol za období 2. a 3. čtvrtletí hygienici odebrali 25 vzorků k laboratorní analýze v rozsahu kráceného rozboru pitné vody dle přílohy č. 5 citované vyhlášky.  

FOTO: ilustrační obrázek  


Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

U 23 veřejných pítek voda splňovala limity v době odběru dle platné legislativy. Pouze ve dvou případech došlo k překročení mezní hodnoty u ukazatele počty kolonií při 22 ˚C a při 36 ˚C. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotně závažný ukazatel, ale spíše o technicko – provozní problém, HSHMP si následně vyžádala kontrolní odběr vzorků ze strany distributora pitné vody. Tyto výsledky již potvrdily vyhovující kvalitu pitné vody podle citované vyhlášky.  

Součástí provozu pítek musí být také nutná pravidelná údržba těchto zařízení ze strany provozovatele, kterými jsou příslušné městské části, popřípadě Technická správa komunikací. Tyto subjekty uváděná opatření provádějí v rámci čištění či pravidelného servisu pítek.

 

V Praze 7. 11. 2019 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021