Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Přechodná opatření pro Bulharsko a Rumunsko do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Přechodná opatření pro Bulharsko a Rumunsko

Vydáno: 21.1.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Většina podniků na zpracování mléka, masa a ryb k datu přistoupení Bulharska a Rumunska k EU nesplňuje hygienické požadavky.
Stovky podniků na zpracování mléka, masa a ryb v Bulharsku a Rumunsku nedosáhly k datu přistoupení k EU požadovaných standardů, takže nebudou moci exportovat do ostatních zemí EU. Z 391 podniků na zpracování mléka v Bulharsku jen 34 je schváleno pro export. U podniků na zpracování masa je schváleno jen 26 z 359. Tyto země byly přespříliš optimistické, pokud šlo o hygienický stav podniků. Podniky, které nejsou schváleny pro export, budou moci prodávat svou produkci se zvláštním označením jen na národním trhu. V přechodném ročním období budou mít příslušné úřady také ještě možnost zlepšit systém vysledovatelnosti u produktů živočišného původu.
Výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dále schválil změnu opatření již přijatých pro výrobky živočišného původu, které byly uvedeny do oběhu v Bulharsku a Rumunsku před 1. lednem 2007. I tyto výrobky mohou být prodávány jen na tuzemských trzích. Ani schválené podniky nesmějí zpracovávat nevyhovující dovezené suroviny, aby se produkty nedostaly na trhy ostatních členských zemí.
V souvislosti s provedenými opatřeními bylo vydáno prohlášení proti pokračování zákazu importu z EU nebo z některých zemí EU do Ruska z důvodu podezření na závadnost produktů z Rumunska a Bulharska.
Právní předpisy EU s přechodnými opatřeními:
Rozhodnutí 23/2007/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.9
Rozhodnutí 26/2007/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.35
Rozhodnutí 27/2007/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES
OJ L 8, 13.01.2007, s.45
Rozhodnutí 29/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení 853/2004/ES, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007
OJ L 8, 13.01.2007, s.57
Rozhodnutí 30/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.59
Rozhodnutí 31/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení 853/2004/ES, z Bulharska do jiných členských států
OJ L 8, 13.01.2007, s.61
Předpisy lze najít ve Věstníku ES.
EU Food Law, 2006, č. 283, s. 13-14
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021