Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Předběžné hodnocení bezpečnosti a účinnosti paromomycinsulfátu do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Předběžné hodnocení bezpečnosti a účinnosti paromomycinsulfátu

Vydáno: 8.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA k preparátu určenému do krmiva krůt.
Evropská komise na základě článku 15 nařízení (ES) č. 1831/2003 požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby provedl předběžné posouzení bezpečnosti a účinnosti paromomycinsulfátu při jeho použití jako aditiva do krmiv v kategorii kokcidiostatika/histomonostatika.
Přípravek histoBloc® (Huvepharma NV) obsahuje 8 % paromomycinsulfátu, aminoglykosidového antibiotika produkovaného fermentací Streptomyces chrestomyceticus. Navrhovaná aplikace k zamezení histomoniázy u krůt určených pro výkrm a chov je v rozmezí 100 až 400 mg/kg kompletního krmiva.
EFSA konstatoval, že bezpečnost paromomycinsulfátu z preparátu histoBloc® při nejvyšší navržené dávce (400 mg/kg krmiva) nelze z důvodu nedostatku údajů posoudit. Paromomycinsulfát vykazuje antimikrobiální účinky na citlivé bakteriální kmeny v koncentracích značně nižších než jsou koncentrace navrhované pro použití do krmiv. Protože se aminoglykosidová antibiotika používají v humánní i veterinární medicíně, lze po použití paromomycinsulfátu jako aditiva do krmiv předvídat vážné důsledky pro léčbu antibiotiky u lidí a zvířat.
Údaje o paromomycinsulfátu z histoBloc® týkající se metabolismu a toxikologie nebyly dodány. Panel pro aditiva do živočišných krmiv (EFSA–FEEDAP) proto použil údaje ze souhrnné zprávy EMEA/CVMP (Výboru pro prostředky veterinární medicíny Evropského úřadu pro hodnocení léčebných přípravků).
Na základě údajů, které poskytl žadatel o schválení přípravku histoBloc® a údajů EMEA/CVMP a vzhledem k tomu, že nebyly vůbec dodány některé údaje, např. týkající se praktických podmínek použití, došel EFSA–FEEDAP k závěru, že není možné učinit závěry, pokud jde o účinnost preparátu histoBloc® v polních podmínkách, zejména pokud jde o účinnou dávku. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Preliminary evaluation of the safety and efficacy of paromomycin sulphate
for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (pdf, 194 kB, 22 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021