Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na ekologické zemědělství do kategorie

Zapojení ČR do projektů - Archiv > Zapojení ČR do projektů - Archiv> EFSA - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv

Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na ekologické zemědělství

Vydáno: 8.3.2007
Tisk článku
Přehled a kontakt na projekty řešené ve 4.–6. rámcovém programu V&V (projekty podávané do roku 2006).
Výzkumné projekty v EU jsou financované z prostředků Evropské komise prostřednictvím tzv. rámcových programů. Teprve v 6. rámcovém programu (2002–2006) se dostalo projektům zaměřeným na ekologické zemědělství podstatně větší pozornosti než v předcházejících programech.
 
Níže je uveden přehled vybraných výzkumných projektů tak, jak byly řešeny v jednotlivých rámcových programech.
 
6. rámcový program (2002–2006)
Ekologické vinohradnictví a produkce vína: vývoj ekologicky a spotřebitelsky přívětivějších technologií pro zlepšení kvality ekologického vína a vědecky podloženého legislativního rámce
Koordinace evropského nadnárodního výzkumu u ekologických potravin a zemědělství
Vývoj kritérií a postupů hodnocení “Akčního plánu EU pro ekologické zemědělství”
Otevření komunikačních kanálů mezi asociovanými kandidátskými zeměmi a EU v ekologickém zemědělství
Pěstování cereálií a luštěnin na zrno jako meziplodin pro vyšší výtěžnost, regulaci plevelů, vyšší kvalitu výrobků a prevenci ztrát dusíku v evropských systémech ekologického zemědělství
Ošetření semen pro ekologickou produkci zeleniny
Náhrada Cu-fungicidů v ekologické produkci vinné révy a jablek v Evropě
Potraviny ze systému produkce s nízkými vstupy a ze systému ekologické produkce: zajištění bezpečnosti a zvyšování kvality v celém potravinovém řetězci (QualityLowInpuFood)
(projekt zaměřený na revizi nařízení (ES) 2092/91 o ekologickém zemědělství )
 
 
5. rámcový program (1998–2002)
Další rozvoj politiky ekologického zemědělství v Evropě se zvláštním důrazem na rozšiřování EU
Udržování zdraví zvířat a bezpečnost potravin v ekologickém zemědělství
Doporučení pro zdokonalené postupy zajištění bezpečnosti potravin s orientací na spotřebitele a kvality certifikovaných ekologických produktů od produkce na poli po servírování na talíři
Harmonizované a standardizované postupy pro vyhodnocování produktů na ochranu rostlin, hnojiv a zlepšovadel půdy pro použití v ekologickém zemědělství
Evropský informační systém pro trhy ekologické produkce
Iniciativy v oblasti marketinku ekologické produkce a rozvoje venkova
CONVERSION
Překonání překážek konverze na ekologické zemědělství v EU skrze trhy pro produkty konverze
Vývoj systémů pro management plísně bramborové v ekologické produkci brambor v EU
Strategie regulace plevelů v ekologickém zemědělství
 
Bezpečná ekologická zelenina a zeleninové výrobky snižováním rizikových faktorů a zdrojů plísňové kontaminace v produkčním řetězci: mrkev – Alternaria model
 
Nové strategie pro udržitelnou produkci plodin Brassica v integrovaném a ekologickém systému
 
 
4. rámcový program (1994–1998)
Základna pro zdraví a welfare zvířat v ekologickém zemědělství
 
Vlivy reformy SZP a pravděpodobný další vývoj v ekologickém zemědělství v EU
 
 
Předcházející rámcové programy (< 1994)
Evropská základna pro vědeckou výzkumnou koordinaci v ekologickém zemědělství
 
Organic-Europe

Pozn.: Informace  o výzkumu v oblasti ekologického zemědělství v ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021