Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Přenos MRSA vepřovým masem je nepravděpodobný do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Přenos MRSA vepřovým masem je nepravděpodobný

Vydáno: 14.5.2009
Tisk článku
Podle výsledků analýzy BfR se jeví jako nepravděpodobné, že by byl možný přenos MRSA z hospodářských zvířat na člověka konzumací syrového masa nebo mléka.  
Berlín (BfR) – Spolkový ústav hodnocení rizik (BfR) analyzoval, zda představují zárodky Staphylococcus aureus rezistentní na methicillin zdravotní riziko pro lidskou populaci. Tyto tzv. “Livestock associated MRSA” (LaMRSA) se vyskytují především v početních stavech prasat, ale také i u jiných druhů hospodářských zvířat. „Na základě současného stupně poznání se jeví jako nepravděpodobné, že by byl možný přenos MRSA z hospodářských zvířat na člověka prostřednictvím konzumace potravin jako je syrové maso nebo syrové mléko“, uvedl prezident BfR Dr. Andreas Hensel. „Protože považujeme množství zárodků na a v potravinách za příliš nízké“. Přesto by měli spotřebitelé při zacházení s potravinami dodržovat nezbytnou hygienu při kuchyňské úpravě a konzumaci potravin tak, aby možné zbytkové riziko minimalizovali. Zvýšené riziko možnosti osídlení organismu člověka MRSA existuje u osob, které přicházejí do úzkého kontaktu s hospodářskými zvířaty. Jedná se především o zemědělce a veterinární lékaře, ale také personál jateckých provozů. To, že je někdo kolonizován MRSA neznamená automaticky že je nemocný. Postižené osoby by ale měly při výskytu každého onemocnění a také při pobytu v nemocnici upozornit ošetřujícího lékaře na možný výskyt MRSA. Jen tak je možné zabránit např. infikování otevřených ran MRSA nebo díky výrazně oslabenému imunitnímu systému i jiným infekcím.
 
MRSA jsou kmeny zárodku Staphylococcus aureus, které jsou rezistentní vůči působení betalaktámových antibiotik. Osidlují kůži a sliznice a zpravidla jejich přítomnost zůstává nepovšimnuta a nemá žádné následky. Podle odhadů se v Německu MRSA vyskytuje u 1 až 2 % obyvatelstva. Problémy mohou vzniknout především při pobytu v nemocnici. U pacientů s oslabenou imunitou nebo chronickým onemocněním může přítomnost MRSA vést k infikování pooperačních ran, infekcím dýchacích cest a otravě krve. Tato onemocnění jsou díky rezistenci na antibiotika velmi obtížně léčitelná. Od devadesátých let přibývá kmenů MRSA, které nepocházejí z nemocničního prostředí.
 
V průběhu uplynulých let bylo prokázáno, že MRSA hrají určitou roli i u hospodářských zvířat. Jedná se téměř bez výjimky o výskyt určitého typu MRSA, který byl označen jako ST398. Vyskytuje se u zvířat i lidí, ale dosud vedl jenom zřídka k výskytu onemocnění. Přenos mezi lidmi je u tohoto typu zřídkavý, takže se v současné době vychází z předpokladu, že kontaminované osoby nepředstavují pro ostatní pacienty žádné zvláštní riziko. Při přenosu mezi zvířaty nabývá na významu antibiotická terapie. Po použití antibiotik v daném chovu může dojít k výraznému pomnožení tohoto typu zárodků. Mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat se MRSA šíří podle současného stavu poznání především prostřednictvím obchodu s kolonizovanými zvířaty.
 
BfR – Tisková zpráva  09/2009, 12. května 2009
 
Übertragung von MRSA durch Schweinefleisch unwahrscheinlich
[cit. 2009-05-13], http://www.bfr.bund.de/
              
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021