Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Přenosný ruční přístroj k rychlému otestování kvality potravin do kategorie

Aktuality > Aktuality

Přenosný ruční přístroj k rychlému otestování kvality potravin

Vydáno: 5.3.2019
Tisk článku
Autor: CORDIS
CORDIS informuje o probíhajícím projektu FreshDetect.


Foto: Shutterstock

Nový přístroj pro detekci mikroorganismů pomůže zrychlit měření kontaminace syrového masa, a minimalizovat tak s tím související náklady a vznikající potravinový odpad.

Onemocnění z potravin jsou celosvětově hlavním problémem v oblasti veřejného zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že po požití kontaminovaných potravin každoročně onemocní 600 miliónů lidí (přibližně jeden člověk z deseti), a 420 000 lidí dokonce zemře. Z tohoto důvodu EU financuje projekt FRESHDETECT, který je zaměřen na vývoj přenosného přístroje ke stanovení mikrobiální kvality masných produktů. 

Webové stránky projektu uvádějí, že tímto ručním přístrojem lze stanovit celkový počet životaschopných mikroorganismů (CPM) v syrovém mase bez předchozí extrakce vzorků a následné inkubace. Přístroj využívá metodu fluorescenční spektroskopie, intenzivní modré světlo je zamířeno přímo na povrch masa a jsou měřena charakteristická fluorescenční spektra a přítomná bakteriální mikrobiota. Zachycená data jsou poté spolehlivým algoritmem převedena na hodnoty CPM pro zjištění mikrobiální kvality produktu. Měření trvá pouze několik sekund a výsledky jsou bezprostředně zobrazeny přímo na přístroji. Přístroj je schopen zaznamenat až 2 000 různých měření, a výsledky mohou být kdykoli pomocí USB portu převedeny do počítače. Výrobce uvádí, že přístroj je díky rychlému testování možné použít při kontrole masa v celém zpracovatelském řetězci, a také k okamžitému monitorování kvality masa při jeho příjmu a přepravě.

Nová dimenze

Vedoucí a koordinátor projektu FreshDetect Olivier Dietrich uvedl v článku o novinkách na webových stránkách „FoodNavigator“: „Inovace vytváří novou dimenzi v bezpečnosti potravin“. Podle Informačního portálu Evropské komise pro výzkum a vývoj (CORDIS, Community Research and Development Information Service) umožňuje popisovaný přístroj neinvazivní mikrobiální testování bez dodatečných provozních a udržovacích nákladů. Cílovými uživateli této technologie jsou jatka, zpracovatelé masa, maloobchodníci, velkoobchodníci a řezníci. Cílem projektu je uvést stávající prototyp přístroje (TRL7, „technology readiness level 7“) na trh s komerčním využitím pro zmiňované potenciální uživatele. 

Vedoucí projektu Oliver Dietrich dále uvedl: „Projekt Freshdetect bude postupně rozšiřovat aplikace přístroje na další potraviny jako např. na ovoce, zeleninu, ryby a mléčné produkty. Přístroj lze kromě bakteriální kontaminace zacílit také na detekci pesticidů, herbicidů, určení původu produktu, jeho stáří (stupeň zralosti) a další faktory“. 

Probíhající projekt FreshDetect (FRESHDETECT – bezpečnost potravin – rychle a spolehlivě) se také zabývá potravinovým odpadem, který tvoří asi 8 % emisí skleníkových plynů způsobených lidskou činností. Podle Evropské komise se každý rok v EU vyhodí přibližně 88 milionů tun jídla, s čímž souvisejí náklady dosahující až 143 miliard eur. CORDIS zdůrazňuje, že FreshDetect technologie nabízí zatím bezkonkurenční úroveň kontroly potravinového procesu, umožňující optimalizaci výroby potravin a minimalizaci potravinového odpadu. 

Webová stránka projektu uvádí, že ačkoli je přístroj na trhu od léta roku 2017, prošel již od roku 2016 sérií testování, které byly prováděny ve spolupráci se společnostmi zaměřenými na kvalitu produktů v masném průmyslu. V současné době jsou nabízeny softwarové datasety pro různé druhy mas a další datasety se vyvíjí. V rámci projektu vědci vyvíjí také technologii pro detekci CPM skrze transparentní obaly (obaly s modifikovanou atmosférou, vakuem).

Pro více informací navštivte webové stránky projektu FRESHDETECT:
https://www.freshdetect.com/en/

Autor překladu: Ing. Nikol Modráčková, ČZU  


Zdroj: https://cordis.europa.eu/news/rcn/130402/en

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018