Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Prezentace aktuálních výstupů Výzkumného ústavu rostlinné výroby do kategorie

Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv

Prezentace aktuálních výstupů Výzkumného ústavu rostlinné výroby

Vydáno: 3.11.2008
Tisk článku
Ústav zemědělské ekonomiky a  informací v Praze  pořádá 25. a 26. listopadu 2008 v  Praze a 3. a 10. prosince 2008 v Brně semináře zaměřené na aktuální výstupy VÚRV.
Semináře na téma „Aktuální výstupy VÚRV“ se uskuteční  ve dnech :
25. a 26. listopadu 2008 ve Velkém sále v přízemí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze 2, Slezská 7 a
3. a 10. prosince 2008 v Krajském informačním středisku, Kotlářská 53, Brně.
Zahájení   v 09:30 hodin, prezence od 09:00 hodin.

Vstup na seminář je zdarma. Účastníci si hradí cestovné a stravu.
Účast je třeba potvrdit na adrese novakova.sylva@uzei.cz, nebo na telefonním čísle: 227 010 395, 604323859     nejpozději do pondělí  12. 11.  2008.
Cílem seminářů je :  Poskytnout nejnovější informace z výzkumné činnosti ústavu v oblasti
 rostlinné výroby.
Seminář je určen: Privátním zemědělským poradcům zapsaným v Registru poradců MZe,
lektorům škol Trvalé vzdělávací základny, pedagogům Asociace vzdělávacích zařízení pro
 rozvoj venkovského prostoru a pracovníkům krajských informačních středisek.

Program seminářů:
Program semináře dne 25.11.2008 v Praze a 3. 12. 2008 v Brně
1. Technologie pěstování plodin – půdo-ochranné technologie
Ing. M. Javůrek, CSc., Ing. M. Vach, CSc.
2. Precizní zemědělství
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
3. Základní skupiny pesticidních látek, jejich formulace a směsi s hnojivy
prof. Ing. K. Veverka, DrSc.
4. Vztah mezi dávkou a účinností pesticidů a vznikem rezistence škodlivých organismů
 vůči nim
prof. Ing. K. Veverka, DrSc.
5. Alternativní a opomíjené plodiny a možnosti jejich využití
Ing. D. Janovská, PhD., Ing. Z. Stehno, CSc.
6. Energetické a technické plodiny pěstované na orné půdě
Ing. Z. Strašil, CSc.
7. Komposty a využití bioplynových stanic
Ing. S. Usťak, CSc
Program semináře dne 26.11. 2008 v Praze a 10. 12. 2008 v Brně
1. GMO a biologická bezpečnost
RNDr. J. Ovesná, CSc., Ing. L. Kučera, CSc. Mgr. J. Hodek
2. Regulace virových chorob obilnin
Ing. Jiban Kumar, Ph.D
3. Metody regulace plevelů na orné půdě, rezistence plevelů vůči herbicidům a rizika
 invazí nově se šířících invazních plevelných druhů
Ing. J. Mikulka, CSc.
4. Biologická regulace plevelů
doc. Ing. Z. Martinková, CSc.
5. Pastvinářství – využití trvalých travních porostů podhorských a horských oblastech
 doc. Dr. V. Pavlů, PhD.
6. Zákonné požadavky cross compliance při hospodaření na půdě od roku 2009 (ochrana
 podzemních vod, nitrátová směrnice, používání kalů z ČOV)
Ing. J. Klír, CSc., Ing. J. Wollnerová
7. Skladování a používání hnojiv, evidence hnojení
Ing. J. Klír, CSc., Ing. J. Wollnerová
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021