Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Prezentace ze semináře „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ do kategorie

Aktuality > Aktuality
Prezentace z odborných akcí > Prezentace z odborných akcí

Prezentace ze semináře „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“

Vydáno: 5.11.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Seminář se uskutečnil dne 24. října 2018 v prostorách Ministerstva zemědělství.

Odborný seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ organizovalo Ministerstvo zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany.

Prezentace z odborného semináře naleznete v přiložených souborech.  

 

PROGRAM
 
Minimální základy radiační ochrany k tématu
"Člověk a záření aneb minimum z radiační ochrany" 
ING. DANA DRÁBOVÁ, PH.D., předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Nová atomová legislativa ve vztahu k řešení dopadů radiační havárie
"Regulace spotřeby potravin kontaminovaných radionuklidy v důsledku radiačních havárií"
ING. KARLA PETROVÁ, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií s dopadem na okolí
Část 1 - "Úvod: zjednodušený průběh havárie JE a dopad na zemědělství"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
Část 2 - "Havárie jaderných zařízení ve světě"
ING. IRENA MALÁTOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

Radiační monitorovací síť ČR, stávající systém kontroly kontaminace potravin, plodin a vody
"Monitorování při radiační havárii – metody a prostředky"
ING. EVA ŠINDELKOVÁ, CSC., Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
"Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování"
ING. MIROSLAV HÝŽA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)


Vybrané výsledky ukončených projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) týkající se dopadů do zemědělství: 
A) "Výzkum v oblasti dopadu jaderné havárie a radioaktivní kontaminace v zemědělství (ukončené a probíhající projekty)"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)  
"Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následné zvládnutí radioaktivní kontaminace (metodiky a doporučení pro zemědělství)"
ING. MILUŠE BARTUSKOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 

B) "Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín"
RNDR. PETRA HESSLEROVÁ, PH.D., ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)
"Nástroje GIS pro prostorové hodnocení radioaktivní kontaminace zemědělských plodin a půdy"
DOC. ING. JAKUB BROM, PH.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU) 

 
Informace o probíhajících projektech bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) v dané oblasti:
A) "Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE - distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií"
ING. MIROSLAV KAJAN, ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)

B) "Strategie řízení nápravy území po radiační havárii"
ING. IRENA ČEŠPÍROVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

C) "RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí"
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021