Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici

Vydáno: 14.8.2018
Tisk článku
Autor: HSHMP
Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje.

Současná vleklá vlna veder představuje enormní zátěž pro zaměstnance řady profesí. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, připomíná, že zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.


Foto: Shutterstock

Povinnosti zaměstnavatele a pracovní podmínky zaměstnanců při vysokých teplotách vymezuje v obecné rovině zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a konkretizuje je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zpracovalo k danému tématu věcný vysvětlující text. HSHMP proto s obsahem uváděného textu, prostřednictvím svých internetových stránek, seznamuje širokou veřejnost:

Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách současně publikuje obdobné informace v přehledném textu nazvaném „Horko a ochranné nápoje při práci“
– viz link http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horko-a-ochranne-napoje-pri-praci_4079_2014_5.html

HSHMP v dané souvislosti pro celkový přehled navíc zveřejňuje úplné aktuální znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.


V Praze 14. 8. 2018

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce

 

Přílohy:


Zdroj: HSHMP

 

 

 

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018