Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Příčina kontaminace německých vajec PCB stále nebyla odhalena do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Příčina kontaminace německých vajec PCB stále nebyla odhalena

Vydáno: 3.5.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Podezření, že kontaminaci vajec polychlorovanými bifenyly s dioxinovým efektem způsobila krmiva, se nepotvrdilo. Pátrání po příčině proto bude pokračovat.

Krmivo pro nosnice bylo na základě výsledků laboratorních analýz vyloučeno jako původce kontaminace vajec PCB s dioxinovým efektem, ke kterému došlo ve spolkové republice Dolní Sasko. Příčina kontaminace vajec PCB v osmi zemědělských podnicích, kde bylo prokázáno překročení nejvyššího povoleného limitu, tak zůstává podle vyjádření ministerstva zemědělství se sídlem v Hannoveru i přes odběr řady vzorků a laboratorním testům nadále neznámá. Problém je ale pravděpodobně omezen již pouze na tři postižené chovy nosnic v okrese Aurich. Je zřejmé, že k žádnému dalšímu šíření tohoto problému v regionu nedochází, což prokázaly rozbory vzorků vajec odebraných v okolí postižených farem. Další analýzy vzorků z postižených osmi zemědělských podniků prokázaly významně nižší hodnoty než je stanovený nejvyšší legislativní limit. Nalezené hodnoty se bez výjimky pohybují v rozmezí od 0,28 po 2,16 pg/g tuku pro sumu dioxinů a PCB, maximální povolené množství bylo stanoveno ve výši 5 pg/g tuku.

Podle vyjádření ministra zemědělství spolkové země Dolní Sasko Gerta Lindemanna výsledky naznačují, že je možné vyloučit větší regionální rozsah kontaminace. Nyní se soustředí všechna pozornost na tři postižené farmy. Opět se odeberou vzorky půdy, podestýlky, stavebních materiálů a dalších potenciálních zdrojů kontaminace; výsledky budou k dispozici příští týden.
Na podporu aktuálně probíhajících šetření přednese Dolní Sasko na nadcházející konferenci ministrů zemědělství návrh usnesení, jeho cílem je důraz na kontaminaci zejména PCB u vajec, přesné zmapování způsobů a příčin kontaminace na bázi národního kontrolního plánu reziduí a vyhodnocení monitoringu na úrovni celé spolkové republiky Německo. Očekávají se výsledky dalších výzkumných prací, které by měly přispět k detailnějšímu odhalení příčin kontaminace potravin PCB, protože na rozdíl od dioxinů nejsou zcela objasněny.
 
Dioxin in Eiern: Futter unbelastet
[2012-04-21], www.topagarar.com
 
Další zdroje informací:
Kontaminovaná vejce z německé farmy
Německá vejce z konvenčního chovu kontaminována PCB nebyla
Dioxinový skandál v Německu

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021