Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Příjem selenu u dětí v EU do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Spolupráce dle čl. 36 - Archiv > Spolupráce dle čl. 36 - Archiv> EFSA - Archiv

Příjem selenu u dětí v EU

Vydáno: 24.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Dlouhodobý příjem selenu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.
Na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002 o spolupráci EFSA a členských států EU byla vypracována zpráva, která se zabývá dlouhodobým příjmem selenu ze stravy u dětí žijících ve 12 evropských zemích.
K posouzení příjmu byly použity údaje ze 14 různých databází spotřeby potravin a údaje o obsahu selenu v potravinách získané z osmi členských států.
Výsledky ukazují, že existují rozdíly v příjmu mezi jednotlivými zeměmi a dále, že s věkem se příjem selenu u dětí snižuje. Malé děti, u kterých se brala do úvahy horní hranice příjmu, běžně překračovaly horní tolerovatelnou hranici příjmu 5 µg/kg tělesné hmotnosti/den. Tyto výsledky je však třeba interpretovat s obezřetností, neboť nezbytně nemusí představovat aktuální příjem selenu v příslušné zemi. Ke zvýšení spolehlivosti je třeba údaje posuzovat podrobněji, např. je třeba brát do úvahy lokální rozdíly v koncentraci selenu.
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA je v příloze. Zpráva zahrnuje také situaci v ČR.
 
Příloha: Long-term dietary exposure to selenium in children living in Europe (pdf, 0,7 MB, 38 stran)
 
Zdroj: EFSA

Vybrané zprávy vytvořené pro potřeby EFSA na základě spolupráce podle článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021