Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Příjem selenu u starší populace do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

Příjem selenu u starší populace

Vydáno: 3.7.2009
Tisk článku
V rámci projektu MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“ byl v ČR zjišťován příjem selenu u diabetiků a onkologických pacientů.
Podle expertů FAO/WHO je nejnižší denní potřebný příjem selenu pro muže 21 μg a pro ženy 16 μg (doporučení jiných institucí jsou spíše vyšší). Zjišťování možnosti dosažení dostatečného příjmu selenu u osob bylo prováděno výzkumníky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na základě analýzy stravy diabetiků a onkologických pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných (věk 55 – 70 let). U pacientů s diabetem, kteří konzumovali větší množství stravy nebyl problém se splněním doporučených dávek. Skladba stravy onkologických pacientů se však příliš nelišila od běžné starší populace, kde příjem Se nepřesahuje denně 0,5 μg/kg tělesné hmotnosti (přitom se musí brát v úvahu, že resorbované množství selenu z různých potravin se liší – od 40 až do 95 %). Tyto osoby by s ohledem na zvýšenou potřebu selenu potřebovaly fortifikované potraviny nebo doplňky stravy.
V hodnocených dietách pocházela většina selenu z masa (nejbohatší je vepřové), cereálií, mléka a výrobků z nich. Z hlediska prevence onkologických onemocnění jsou důležité především selenosloučeniny např. z cibulové zeleniny.
Práce byla vypracována za podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.

Hygiena, 54, 2009, č. 2, s. 52-56

Další informace
Selen – zdroje, účinky a zásobování
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021