Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Příručka pro provozovatele potravinářských podniků do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Vydáno: 25.2.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.
Odbor potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství zpracoval a koncem února 2010 vydal publikaci pod názvem „Příručka pro provozovatele potravinářských podniků“ (viz příloha).
Cílem této publikace je shrnutí a zkompletování základních předpisů evropského i národního potravinového práva.
V publikaci lze nalézt úplné znění zákona o potravinách, úplné znění vyhlášky na označování potravin, dále základní nařízení z oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, včetně návodů Evropské komise k aplikaci těchto předpisů ES.
Dále příručka obsahuje ucelený přehled prováděcích vyhlášek k zákonu o potravinách a dále seznam evropské legislativy dle tematických oblastí.
Příručka je primárně určena potravinářským podnikům zabývajícím se výrobou, zpracováním, skladováním, distribucí, nebo uváděním do oběhu potravin, ale může být rovněž kvalitní pomůckou pro získání a doplnění základního přehledu v oblasti potravinového práva pro širokou veřejnost.
 
Příloha: Příručka pro provozovatele potravinářských podniků (pdf, 4 MB, 150 stran)
 
Zdroj: MZe
Publikaci v tištěné podobě si lze objednat u pana Deutsche, e-mail: olaf.deutsch@mze.cz.
 
Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021