Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti otevřenější do kategorie

Aktuality > Aktuality

Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti otevřenější

Vydáno: 14.2.2019
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva MZe ze dne 14. 2. 2019.

Vědci a občané budou mít přístup ke klíčovým informacím ohledně bezpečnosti produktů, které posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku hodnocení rizik. Zajišťuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti systému hodnocení rizik v Evropské unii, na jehož konečném znění se tento týden shodly Evropský parlament a Rada.

Nové nařízení upravuje potravinové právo EU tak, aby byl proces hodnocení rizik transparentnější, a to mj. díky posílení spolehlivosti studií prováděných průmyslem a posílení vědeckých kapacit EFSA. Dokument pomůže posílit důvěru občanů v důvěryhodnost vědeckých studií a potažmo v systém hodnocení rizik v EU. Umožní také členským státům lépe se zapojit do řídící struktury EFSA a do jeho vědeckých panelů. Tím podpoří dlouhodobou udržitelnost hodnocení rizik, které EFSA dělá, aniž by byla dotčena nezávislost tohoto úřadu. Zároveň nařízení posílí komunikaci o riziku mezi Komisí, EFSA, členskými státy a veřejností.

Diskuse kolem obnovení povolení glyfosátu v nedávné době je učebnicovým příkladem toho, že stávající schémata povolování produktů nejsou v Unii dostatečně transparentní a umožňují kritikům úspěšně napadat jejich průběh a výsledky. Zpochybňováním závěrů EFSA, o jehož hodnocení se výsledky povolovacích procesů opírají, je nepřímo podkopávána důvěra veřejnosti v systém bezpečnosti potravin v Evropské unii. Zpřístupnění všech studií a dat v rané fázi schvalovacího procesu napomůže těmto negativním jevům předejít.

Nařízení výrazně zužuje a přesně definuje informace, u kterých žadatel může požádat o důvěrnost. Zároveň rozšiřuje rámec informací, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin bude zveřejňovat o jednotlivých produktech ve schvalovacím řízení, a to již po prohlášení žádosti za platnou. Rozhodnutí o důvěrnosti informací bude spadat pod úřad EFSA.

Nařízení také nově definuje základní principy komunikace o riziku. Ve spolupráci EK, EFSA a členských států bude vypracován obecný plán komunikace o riziku, který by měl představovat rámec komunikace o riziku na úrovni národní i EU.


Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018