Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Produkce a emise plynů ze živočišné výroby – I. do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Produkce a emise plynů ze živočišné výroby – I.

Vydáno: 19.5.2008
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
V diskuzi o světovém klimatu vzbuzuje pozornost i živočišná výroba; v tomto smyslu se zdůrazňuje především produkce klimaticky závažných plynů přežvýkavci.
V souvislosti s výrobou potravin živočišného původu se odborné diskuse zaměřují nejen na produkci metanu (CH4), který pochází především z konverze krmiva v trávicím traktu přežvýkavců, ale také na produkci oxidu dusného (N2O) a oxidu uhličitý (CO2). Produkce skleníkových plynů v odvětví živočišné výroby a jejich emise do ovzduší je celosvětový problém, který je potřeba řešit i proto, že do roku 2050 se, ve srovnání se současnou spotřebou, má spotřeba masa o zdvojnásobit a spotřeba mléka se má zvýšit asi o 180 %.
Změny v živočišné výrobě ve světě do roku 2050
Ukazatel
Současnost
Rok 2050
Změna v %
Počet lidí na zemi (mld.)
6,5
9,0
138
Výroba masa (mil. t)*
229
465
203
Výroba mléka (mil. t)
580
1043
180
*Hmotnost jatečného těla
Zdroj: Livestock’s shadow (FAO, 2006)
 
Zvýšená spotřeba potravin živočišného původu souvisí se stále stoupající světovou populací lidí a výrazným růstem kupní síly v mnoha vyspělejších rozvojových zemích, především v Číně a Indii.
Autor článku, prof. Flachowski odhaduje, že v současnosti je ve světě ročně potřeba okolo 7 mld. tun sušiny pro výživu zvířat, která produkují potraviny. Dále uvádí, že je potřeba počítat s 1 mld. tun sušiny pro výživu lidí.
Odhad spotřeby sušiny lidmi a hospodářskými zvířaty chovanými pro produkci potravin
Ukazatel
Počet v mld. (osob, kusů)
Spotřeba/příjem (na osobu, kus)
 
 
kg/den
mld. tun/rok
Počet lidí
6,5
0,45
1,1
Velká zvířata (skot, buvoli, koně, velbloudi)
1,6
10,0
5,8
Malí přežvýkavci
1,8
1,0
0,7
Prasata
0,95
1,0
0,35
18,5
0,078
0,45
Celkem
 
7,4
Odhadovaná spotřeba v roce 2050
 
~14,0 (?)
 
Tyto údaje jsou hlavní výzvou pro šlechtitele plodin a pro rostlinnou výrobu, především z hlediska účinného využití omezených zdrojů půdy, vody, fosforu, energie pevných paliv a dalších. Situace se dále zhoršuje skutečností, že výroba potravin a krmiv stále více soupeří s jinými způsoby využití půdy např. s pěstováním obnovitelných surovin a zdrojů energie a také s osídlením lidmi a vyčleněním chráněných oblastí.  V souvislosti se stoupající spotřebou potravin živočišného původu je odborná pozornost stále více věnovaná  živočišné výrobě a z hlediska životního prostředí produkci plynů – metanu, oxidu dusného a oxidu uhličitého.
Feedmagazine (Kraftfutter), 2008, č. 1-2, s. 16-18
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021