Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Program "Škola podporující zdraví" do kategorie

Aktuality > Aktuality
Programy podporující zdraví > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Programy podporující zdraví

Program "Škola podporující zdraví"

Vydáno: 14.3.2012
Tisk článku
Autor: Olaf Deutsch
Do programu School for Health je zapojeno 43 zemí. Garantem v ČR je SZU, který spolupracuje s Národní sítí zdravých měst ČR.

Program Škola podporující zdraví (ŠPZ – www.program-spz.cz ) funguje v ČR od roku 1992. Je součástí Evropské sítě škol podporujících zdraví (SHE – www.schoollsforhealth.eu ), která sdružuje 43 zemí. Program SHE je podporován třemi mezinárodními organizacemi: WHO, Radou Evropy a Evropskou komisí. V ČR je garantem programu ŠPZ Státní zdravotní ústav.
ŠPZ spolupracuje s Národní sítí zdravých měst ČR, je členem Stálé konference asociací ve vzdělávání (www.skav.cz).
Během celého kalendářního roku probíhají výběrová řízení a přijímání škol, aktuální seznam členů (rozdělený dle jednotlivých krajů) je dostupný na webových stránkách programu.

Cíl programu ŠPZ
Cílem programu je pomáhat podporovat zdraví (v jeho holistickém – bio-psycho-sociálním pojetí) v podmínkách školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji.
V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole děje záměrně (vyučované kurikulum, školou organizované činnosti) a zároveň všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat s ohledem na důsledky pozitivní (protektivní, podporující zdraví), ale i důsledky negativní (rizikové, ohrožující zdraví). Veškeré dění ve škole a jeho důsledky působí na zdraví všech účastníků – žáků, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci.
Cíl programu je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého jedince, proto je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí.

Autor: SZÚ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021