Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt EU zaměřený na obsah vody v drůbežím mase do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Projekt EU zaměřený na obsah vody v drůbežím mase

Vydáno: 4.4.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Obsah vody absorbované při chlazení jatečných těl vodou je hodnocen podle odkapávacího testu a podle poměru voda/bílkovina. Je však třeba prověřit, zda jsou hodnoty stále platné.

Problém vody absorbované těly drůbeže během porážky je stále aktuální. Evropská komise vyhlásila tendr na zpracování studie týkající se limitů vody v drůbežím mase. Ve třetím čtvrtletí 2011 se předpokládá schválení rozpočtu 190 000 EUR. V rámci projektu by měly být vyšetřovány vzorky drůbeže z nejméně těch 6 členských států EU, jejichž produkce reprezentuje nejméně 70 % roční produkce drůbeže EU. Ukončení projektu se předpokládá na konci r. 2012.
Indikátorem obsahu vody je poměr voda/bílkovina (W/P). Musí být samozřejmě brán v úvahu přirozený (fyziologický) obsah vody. Jako technicky nevyhnutelné množství absorbované vody se zdá být u děleného drůbežího masa množství 2 až 6 % (v závislosti na typu produktu a způsobu chlazení s použitím vody), u nedělené drůbeže až 7 %.
V současnosti se vychází z hodnot zjištěných studií z r. 1993, podle nichž 2 % resp. 4 % absorbované vody odpovídá poměr W/P 4,05 resp. 4,15.
Toto pravidlo by však bylo třeba zrevidovat vzhledem k tomu, že v důsledku změn šlechtěním  se mění podíly fyziologické a absorbované vody. Vliv má i věk jatečné drůbeže.

EU Food Law,  2010, č. 475, s. 8

Poznámka
Podle nařízení 543/2008/ES je prováděn odkapávací test při rozmrazení zmrazených těl drůbeže, a překročení limitů stanovených pro jednotlivé způsoby chlazení (vzduchem, vzduchem s postřikem nebo ponořením do vodní lázně) signalizuje nadměrné množství absorbované vody. Limitními hodnotami jsou 1,5 %, resp. 3,3 %, resp. 5,1 % odkapané vody. V případě překročení limitu lze produkt prodávat, ale s uvedením překročeného množství přidané vody.
Ve vyhlášce 264/2004 Sb. (změna vyhlášky 326/2001 o mase a výrobcích) byly navíc v příloze 3 stanoveny hodnoty nejvyššího přípustného množství absorbované vody u chlazených nedělených jatečně opracovaných těl drůbeže: 0,1 %, resp. 2,0 %, resp. 4,5 %. Kromě roho tam byl stanoven nejvyšší přípustný poměr hmotnosti vody (W) k hmotnosti bílkovin (RP) u dělených jatečně opracovaných těl drůbeže (v rozmezí 3,05 – 4,30). Příloha 3 však byla posléze zrušena.

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021