Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt FACET do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Projekt FACET

Vydáno: 7.9.2009
Tisk článku
Projekt zařazený do 7. rámcového programu je řešen v období 2008-2012. Jeho součástí je pracovní sekce WP 4 zaměřená na problematiku obalových materiálů, obsahu chemických látek a jejich migrace.
FACET (Flavours, Additives and food Contact material Exposure Task) je velký společný projekt EU zařazený do 7. rámcového programu. Byl zahájen 1. září 2008, bude trvat 4 roky a cílem je shromáždění a utřídění údajů týkajících se aromat, aditiv, látek migrujících do potravin (FCS = Food Contact Substances), vytvoření software vhodných k zpracování údajů z databází, a tím usnadnění mechanismů vyhodnocení rizik.
Členění projektu
 
Název sekce (WP = Work package title)
WP 1
Řízení projektu
WP 2
Aromata
WP 3
Aditiva
WP 4
Obaly
WP 5
Příjem potravin
WP 6
Výskyt chemických látek
WP 7
Regionální modelování
WP 8
Databáze a modelování
WP 9
Údaje o obsažených množstvích
WP 10
Diseminace
 
Koordinátorem celého projektu je Prof. M. Gibney (Univ. Dublin), manažerem projektu Dr. Aine Hearty (Univ. Dublin).
 
WP 4 - Obaly
Níže citovaný článek se zaměřuje na WP 4 se zaměřením na materiály v kontaktu s potravinami, mezi jehož spoluřešitele patří:
-         The Food and Environment Research Agency (FERA, UK)
-         CEPE (Evropská rada průmyslu vyrábějícího barvy, inkousty a umělecké barvy (Belgie),
-         FABES Ltd (Německo)
-         Fraunhofer Inst. for Process Engeneering and Packaging (IVV, Německo),
-         Innventia (Švédsko),
-         University of Santiago de Compostella (Španělsko),
-         National Inst. for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies (Rumunsko).
-         EU DG Research, Joint Research Centre, Ispra (Itálie).
Průmysl vytvořil pro spolupráci na projektu  účelové konzorcium FIG (FACET Industry Group), do něhož se zatím zapojilo 13 evropských asociací.
Program prací WP4 je rozdělen do 3 částí:
1. Složení obalů a rozsah jejich použití
2. údaje o migraci do potravin
3. Použití modelování QSAR pro migraci z obalů.
 
Ve výsledku má dílčí část projektu FACET zabývající se obaly přinést následující efekty:
- vytvoření první evropské databáze s údaji o obalových materiálech využívaných pro potraviny,
- vytvoření databáze chemických látek pravděpodobně obsažených v obalových materiálech používaných v Evropě,
- roztřídění potravin podle jejich chování z hlediska migrace chemických látek z obalů,
- výzkum a vyhodnocení procesu migrace,
- vypracování matematických modelů pro migraci do potravin,
- rozvoj, ověření a využití systému QSAR k posouzení toxikologické významnosti vystavení potravin látkám z obalů.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 8, s. 501 -506
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021