Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt „Nanogenotox“ pro stanovení rizik z nanomateriálů do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Projekt „Nanogenotox“ pro stanovení rizik z nanomateriálů

Vydáno: 17.8.2010
Tisk článku
Francouzský úřad Afsset vyšetřuje materiály obsahující nanočástice a koordinuje 3-letý evropský program zaměřený na stanovení toxicity a ekotoxicity.

Francouzský Úřad pro zdravotní bezpečnost životního a pracovního prostředí (Afsset) publikoval v březnu 2010 studii ("OPINION of the French Agency for Environmental and Occupational Health Safety Concerning the "Assessment of risks associated with nanomaterials for the general population and the environment") o rizicích spojených s nanomateriály pro obyvatelstvo a prostředí. Bylo vyšetřeno několik stovek produktů (textilie, kosmetika, potraviny, stavební materiály), v nichž jsou nanočástice přirozeně přítomné. S cílem stanovení zdravotního rizika se pozornost soustředila na 4 produkty, které jsou často používány, které  působí prostřednictvím kůže, dýchání a příjmu potravin a u kterých je třeba posoudit, jak jsou nebezpečné:

-          antibakteriální ponožky, textilní vlákna obsahují nanočástice stříbra, otázka nebezpečí oxidačního stresu,

-          samočisticí cement, obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, otázka nebezpečí vytváření rakovinných buněk a zánětů plic,

-          krémy proti slunci, obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, otázka nebezpečí průniku do hloubky epidermisu,

-          cukr moučka (kuchyňská sůl“, může obsahovat nanočástice oxidu křemičitého k zachování sypkosti.

Byla zjišťována četnost používaných materiálů s nanočásticemi. A shromažďovány informace, jak se s materiály zachází. Z šetření vyplývá, že je především třeba

-          zajišťovat vysledovatelnost nanomateriálů,

-          uvádět přítomnosti nanomateriálů na etiketě,

-          zakázat použití takových nanomateriálů, u nichž je riziko větší než přínos,

-          harmonizovat národní a EU legislativu.

Dalším cílem Afsset jeběhem 2 let zpracovat novou metodiku hodnocení zdravotních rizik. Dosud jen 2 % zveřejněných studií o nanomateriálech se zabývají zdravotními riziky a riziky pro prostředí.

 

Pro vyhodnocení toxikologie a ekotoxikologie nanomateriálů Afsset koordinuje nový 3-letý evropský program „Nanogenotox“,  který má prověřit toxický účinek na geny a DNA u 14 nanomateriálů ze tří hlavních skupin: oxid titaničitý, oxid křemičitý a nanočástice uhlíku. Na programu se podílí 18 pracovišť z 13 států. Rozpočet programu je 6,2 mil. EUR, z toho 45 % z prostředků EU a 55 z vlastních prostředků států.


Dtsch. Lebensm. Rdsch, 106, 2010, č. 6, s. 318-319

Afsset

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021